Medicatie in eigen beheer

De uitdaging om samen te werken aan de verbetering van de medicatieveiligheid is door de umc’s opgepakt in de uitwerking van een actieve rol van de patiënt in het beheer van zijn/haar (thuis)medicatie tijdens ziekenhuisopname. Oftewel: ‘medicatie in eigen beheer’ (MiEB). Samen met een toets van de haalbaarheid ervan in verschillende patiëntengroepen zijn de eerste stappen gezet op een nieuw pad van farmaceutische zorg.

Zo zijn criteria opgesteld om te bepalen welke patiënten in aanmerking komen om hun medicatie tijdens ziekenhuisopname te beheren. Pilots vinden plaats in zes umc’s voor diverse patiëntengroepen, zoals niertransplantatie en longrevalidatie en op de afdeling kort verblijf. Een belangrijke ‘bijvangst’ is dat het actief bepalen of een patiënt in het ziekenhuis eigen medicatie kan beheren, tevens díe patiënten identificeert die ondersteuning nodig hebben na ontslag in de thuissituatie. Want waarom zou een patiënt die niet in staat is om de medicatie tijdens ziekenhuisopname te beheren, dit een aantal dagen later thuis wel zelfstandig kunnen?!

Op 4 juni werden tijdens een invitational met patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners en apothekers de eerste bevindingen gedeeld en de noodzakelijke stappen voor brede invoering van MiEB besproken. Onderdeel daarvan is het gesprek met zorgverzekeraars en VWS over de vereiste financiële ontschotting van de eerste en tweede lijn. En het grootschaliger in kaart brengen van de ervaringen en uitkomsten van patiënten, de consequenties voor de zorgverlening in ziekenhuis en zorgketen, én de financiële effecten. Met MiEB kan ook een grote bron van verspilling worden aangepakt, zo is de stellige verwachting.

In de discussie wees Frans Kingma, patiëntvertegenwoordiger binnen het NFU-consortium, erop “dat MiEB alleen in die instellingen werkelijk kan landen, waar patiëntparticipatie echt een plek heeft gekregen: waar ook gedeelde besluitvorming gemeengoed is, en patiënten toegang hebben tot een goed patiëntportaal.”