Podcast

Hoe houd je balans tussen werk en privé? Hoe zorg je er als zorgverlener voor dat je de patiënt betrekt en samen beslist over de volgende stap? En hoe veranker je behandelrichtlijnen in de zorgpraktijk? Deze NFU-podcastserie over kwaliteit van zorg belicht deze thema's met verschillende sprekers uit het veld. 

Aflevering 1 - 'Veer-kracht' bouw je samen

Hoe hou je balans tussen werk en privé? Hoe blijf je vitaal en hou je jouw grenzen met betrekking tot jouw belastbaarheid in de gaten? En wat je helpt je hierbij in jouw werkomgeving? Met andere woorden: hoe zorg je ook goed voor jezelf?

In de allereerste podcast van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg zijn Evelien van Leeuwen en Dewi Stalpers te gast. Beiden zijn actief op veerkracht en duurzame inzetbaarheid. Zij belichten het thema van deze podcast ‘De veerkrachtige zorgprofessional’ vanuit het perspectief van de arts en van de verpleegkundige. Dat levert een interessant gesprek op.

Aflevering 2 - Minder meten, meer leren en verbeteren

Kwaliteit van zorg begint aan bed of aan tafel tussen zorgverlener en patiënt. Zorgverleners en patiënten kunnen samen het beste bepalen wat kwaliteit van zorg is, wat er moet worden gemeten en vervolgens wat moet worden verbeterd.

In de tweede podcast van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg speken Ingrid Bonte (Rijnstate), en Rutger Verhage (Radboudumc), over het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). Zij geven antwoord op de vraag hoe in hun ziekenhuis met dit experiment de balans wordt verlegd van meten naar verbeteren en naar meer tijd voor de patiënt.

Aflevering 3 - Behandeling op maat voor patiënten

Samen met de patiënt de zorg verder verbeteren. Waardegedreven zorg heeft voor de umc’s vier kernelementen: het gesprek met de patiënt, interprofessionele samenwerking, samen leren en uitkomsten en kosten in beeld. Met als doel: zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt.

In de derde podcast van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg speken Hanneke van de Wal-Huisman (UMCG) en Barbara van Leeuwen (UMCG), over Waardegedreven zorg. Zij zetten zich beiden in voor behandelingen die daadwerkelijk passen bij ouderen. Medisch én als je kijkt naar het leven van iedere oudere patient. Maar ook naar de inbedding daarvan binnen de organisatie en een passende  bekostiging.

Aflevering 4 - Richtlijnen in de praktijk

Behandelrichtlijnen zijn belangrijk voor goede, kwalitatieve zorg maar zijn soms ook lastig te verankeren in de zorgpraktijk. Dit dilemma staat centraal in de vierde aflevering van de NFU Podcast, met als thema ‘Richtlijnen in de praktijk’.

Diana Delnoij, chief scientific officer bij Zorginstituut Nederland en Jaap Hamming, chirurg in het LUMC gaan onder leiding van Dave Dongelmans, intensivist in het Amsterdam UMC, in gesprek over het belang van richtlijnen.

{snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium} {snp_item_nieuws_medium}