Literatuur reviews Uitkomstgerichte Zorg: eerste aanbevelingen voor zorgpraktijk en onderzoek


Literatuur

Eind 2020 hebben vier onderzoeksgroepen van VWS subsidie ontvangen om in beeld te brengen wat de werking en toegevoegde waarde van uitkomstgerichte zorg is. Hiervoor duiken zij de wetenschappelijke literatuur in. De onderzoekers hebben veelvuldig contact met elkaar en ook andere onderzoekers hebben zich aangesloten. Om hun eerste resultaten te delen met het veld hebben de onderzoekers begin juli handzame factsheets uitgebracht. Daarin vertalen zij hun eerste bevindingen naar aanbevelingen voor de zorgpraktijk en vervolgonderzoek. Ook worden goede voorbeeld artikelen gegeven en is de zoekstrategie beschreven, zodat iedereen deze kan gebruiken om literatuur op te zoeken.
De factsheets zijn te vinden op het kennisplatform van uitkomstgerichte zorg.

De inzichten uit de literatuurstudies worden ook meegenomen binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg voor de kennisagenda. De eerste subsidieoproep voor de eerste kennisvragen is onlangs gepubliceerd op de ZonMw website:  ZonMw subsidie-oproep kennisvragen UZ

----------------------------------------------------------------------------

Het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van:

  • Amsterdam UMC, Amsterdam Public Health research institute, Prof. dr. Martine de Bruijne
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management, Prof. dr. Kees Ahaus
  • IQ healthcare, Prof. dr. Philip van der Wees
  • Erasmus MC,  dr. Hester Lingsma