Leren van heropnames

“Ongeplande heropnames zijn belastend voor patiënten en kostbaar voor ziekenhuizen. Specialisten in het UMC Utrecht en het AMC nemen heropnames onder de loep om de zorg te verbeteren.” Onder deze kop publiceerde Zorgvisie vrijdag 29 september een artikel waarin anesthesioloog Cor Kalkman (UMC Utrecht) en chirurg Dink Legemate (AMC) vertellen over het waarom en hoe van hun aanpak in hun umc.

De aanpak in beide umc’s verschilt, maar bij beide projecten spelen factoren die alleen in samenwerking kunnen worden opgelost, soms binnen het umc en soms daarbuiten. Kalkman: “De kunst is om te verwachten complicaties in de thuissituatie op tijd te herkennen. Dat vereist een goede samenwerking met de thuiszorg en de huisarts.” In het AMC voert de afdeling chirurgie een kwaliteitsdashboards in met vijf parameters. Lees het gehele artikel in Zorgvisie (voor abonnees).

 

Heropnames in beeld voor bestuurders
Heropnames zijn ook onderwerp in een project in het programma Sturen op Kwaliteit, waarin vier umc’s - uit beschikbare kwaliteitsinformatie - een kernset voor de Heelkunde als basis voor het goede gesprek met de Raden van Bestuur over kwaliteit. Heropnames binnen 30 dagen is een van de vijf indicator in deze kernset. Lees meer over de resultaten van dit project in de eindrapportage.

 

Het project rond ongeplande heropnames in het UMCU vindt plaats binnen het programma Verbeteren van Kwaliteit.