Kwaliteitsregistratie in het blad Kwaliteit in Zorg

Sinds januari 2013 wordt vanuit het NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistratie actief ingezet op de ontwikkeling van ketenkwaliteitsregistraties.

Een artikel waarin de initiatieven van het expertisecentrum worden toegelicht verscheen in het afgelopen decembernummer van het blad Kwaliteit in Zorg.