Een artikel waarin de initiatieven van het expertisecentrum worden toegelicht verscheen in het afgelopen decembernummer van het blad Kwaliteit in Zorg.