Hoe vaak wordt niet verzucht: waarom kunnen al die kwaliteitsindicatoren niet gewoon worden afgeleid uit gegevens die reeds worden vastgelegd in elektronische patiëntendossiers (EPD’s)?! In een project binnen het programma Registratie aan de bron, is dit systematisch nagegaan voor de set van kwaliteitsindicatoren van de Dutch Head and Neck Audit - een proeftuin van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Wat blijkt? Bijna 90% van de informatie benodigd voor de kwaliteitsindicatoren (167 gegevenselementen) komt overeen met gegevens die zorgprofessionals nodig achten om vast te leggen in het zorgproces van patiënten met een maligniteit in het hoofd-halsgebied.

Lees meer…