Kwaliteit van beroertezorg inzichtelijk in ketenregistratie

Bij de zorg bij een beroerte, ook wel cerebrovasculair accident (CVA) genoemd, zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Dat maakt de kwaliteit ervan kwetsbaar. Goede samenwerking is essentieel. Niet alleen in de zorg zelf, maar ook op het niveau van bewaking en verbetering van de kwaliteit van die zorg.

Daarom is het goed nieuws dat het NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistraties samen met de beroepsverenigingen van neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen, het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) en de patiëntenvereniging ‘Samen verder’ gezamenlijk een project zijn gestart om de registratie van de kwaliteit van de CVA-ketenzorg te verbeteren. Zij werken hierin nauw samen met zorgverzekeraar Achmea, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).