Daarom is het goed nieuws dat het NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistraties samen met de beroepsverenigingen van neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen, het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) en de patiëntenvereniging ‘Samen verder’ gezamenlijk een project zijn gestart om de registratie van de kwaliteit van de CVA-ketenzorg te verbeteren. Zij werken hierin nauw samen met zorgverzekeraar Achmea, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).