Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Het LUMC implementeert een vernieuwd patiëntenportaal mijnLUMC. Na het basiszorgpad volgen in 2019 negen zorgpaden voor specifieke aandoeningen. De eerste ervaringen zijn positief en het gebruik groeit zienderogen.

Een belangrijk doel is dat mijnLUMC persoonlijker en meer onderdeel wordt van het zorgproces op de poli. En goed te integreren is met het elektronisch patiëntendossier HiX. “Om ervoor te zorgen dat het portaal echt gaat bijdragen aan de afspraak van de patiënt met zijn zorgverlener, betrekken we artsen én patiënten bij de ontwikkeling”, vertelt nefroloog Paul van der Boog, die in de stuurgroep mijnLUMC zit en al jaren e-health benut. Ook de cliëntenraad van het LUMC is in een vroeg stadium betrokken.

Persoonlijke tijdlijn
Patiënten hebben met mijnLUMC inzage in hun dossier. Op een tijdlijn staan belangrijke momenten in het persoonlijke zorgtraject. Hier vinden patiënten informatie over hun aanstaande afspraak of behandeling, bijvoorbeeld met wie de afspraak is, wat er gaat gebeuren en wat veelgestelde vragen zijn. Maar ook lab- en radiologie-uitslagen, vragenlijsten en e-consulten zijn beschikbaar. De tijdlijn wordt rechtstreeks gevoed door gegevens in HiX. “Daardoor kunnen patiënten beter voorbereid naar een afspraak komen”, stelt Van der Boog. “Ik merk dat patiënten het waarderen dat ze van tevoren informatie krijgen en hun uitslagen kunnen inzien. Zij kunnen zich zo beter voorbereiden en dat verhoogt de kwaliteit van het consult.”

Stijgende bezoekersaantallen
De eerste resultaten met mijnLUMC zijn goed. In januari 2019 hebben 5755 unieke patiënten ingelogd ten opzichte van 3897 patiënten in januari 2018. Patiënten keren ook vaker naar mijnLUMC terug. Bij verschillende afdelingen gebruikt inmiddels 20 tot 25% van de patiënten mijnLUMC. Het aantal e-consulten steeg van 109 in januari 2018 naar 416 in januari 2019. De grootste bijdrage komt van de afdeling Fertiliteit met 279 e-consulten. Projectleider Marjolein Elderhorst: “Bij fertiliteit is het e-consult, als vervanging van een telefonisch contact, echt ingebed in het werkproces. Artsen laten het portaal bij de intake ook aan patiënten zien, zodat zij ermee vertrouwd raken.”

Blijven ontwikkelen
Het LUMC blijft het portaal ontwikkelen. “Er komen zorgpaden bij en labuitslagen worden straks real time verwerkt. We onderzoeken ook of andere e-healthproducten van afdelingen op het portaal aangesloten kunnen worden. Ons projectteam blijft daarom gewoon in stand”, zegt Elderhorst.
Van der Boog vult aan dat dat ook nodig is om de rest van het ziekenhuis mee te krijgen. “Er staat een mooi portaal, maar dat werkt alleen als het voor iedereen onderdeel wordt van het zorgproces. Dan maak je de patiënt daarvan eigenaar en geef je hem een gevoel van controle. Als dat lukt, dan kunnen arts en patiënt op gelijkwaardiger niveau met elkaar spreken. Dat is waardevol voor de patiënt, maar ook de arts kan zo een inhoudelijker gesprek voeren.”

Bij de verdere ontwikkeling van het portaal trekt het LUMC waar mogelijk op met andere ziekenhuizen. Elderhorst: “Meerdere instellingen hebben gekozen voor dezelfde leverancier. Dat biedt kansen, ook voor de toekomst als zorgpaden wellicht over ziekenhuizen heen gaan lopen.”
 

Lees hier het hele verbeterverhaal.