Bestuurders, kwaliteitsadviseurs, afdelingshoofden en managers kunnen zich op dit congres laten inspireren. Op het congres worden de laatste inzichten en best practices rondom Sturen op Kwaliteit en patiëntgerichte zorg in zowel de eigen organisatie als in zorgnetwerken gepresenteerd. Zo zullen onder meer verschillende sprekers uit umc’s vertellen over resultaten uit het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit.

Bekijk het programma van dit congres.

----------------------------------------------------------------------

Ben je een zorgprofessional en zoek je praktijkvoorbeelden en verdieping in het toepassen van waardegedreven zorg in de directe patiëntenzorg? Dan wijzen we je graag op het symposium Waardegedreven zorg begint in de ‘spreekkamer’ op 23 november 2018.