Internationale uitwisseling: wat kunnen we leren van Intermountain Healthcare? Zweden? Denemarken?

Het afgelopen jaar vonden invitationals plaats waarbij nationale en internationale experts presentaties hebben gegeven over sturen op kwaliteit. Dit zijn leerzame bijeenkomsten geweest waarin we met elkaar in dialoog zijn gegaan.

Lees meer...