In gesprek met andere partijen over Anders Verantwoorden

Zorgverzekeraars, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, NZA, Patiëntenfederatie Nederland en andere partijen hebben positief gereageerd op de uitnodiging van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg om met elkaar in gesprek te gaan over andere vormen van verantwoorden. Deze uitnodiging volgde in mei 2019 op het RVS-advies Blijk van Vertrouwen en de eigen voorstudie (door Nivel en USBO) over nieuwe wegen voor het verantwoorden over de kwaliteit van zorg. We zoeken naar vormen die stimulerend zijn voor professionals en instellingen om de zorg steeds verder te verbeteren.

Inmiddels hebben we elk van de partijen gesproken en hen bereid gevonden samen een Ronde Tafel over dit onderwerp voor te bereiden. Daar zullen bestuurders met elkaar spreken over principes die ten grondslag kunnen worden gelegd aan het werken aan en verantwoorden over kwaliteit. Bovendien zullen zorgverzekeraars, de inspectie, ziekenhuizen en umc’s praktijken inbrengen: voorbeelden van verfrissende werkwijzen. Op 9 oktober gaven we elkaar een voorproefje op een voorbereidingsbijeenkomst in het UMCU. Dat smaakte naar meer.