In de knoop – uit de knoop. Peer Support in Erasmus MC

Op 23 mei jl. vond in het Erasmus MC de kick-offbijeenkomst ‘In de knoop? Peer support kan helpen’ plaats om zorgprofessionals te informeren over wat het is, hoe het werkt en hoe vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Projectleider Joke Vermeeren was eerder al geïnspireerd door hoogleraar Jo Shapiro en de aanpak en ervaring van het UMCG met peer support. “Groningen is veel verder dan Rotterdam, maar wij kijken graag over hun schouder mee. In het programma Verbeteren van Kwaliteit van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg trekken umc’s gezamenlijk op rond dit thema. Het is belangrijk om ervaringen met elkaar te delen en kennis uit te wisselen.” Inmiddels zijn in het Erasmus MC 20 peer supporters getraind, van verschillende functies (o.a. verpleegkundigen, artsen, AIOS); het streven is om uiteindelijk tot een groep van 60 peer supporters te komen. Voor de supporters zullen er bijscholingen en intervisies georganiseerd worden.

De reacties na afloop van de kick-off bijeenkomst waren vooral gericht op de sprekers Diederik Gommers, intensivist, en Ada van den Bos, senior IC-verpleegkundige en Patient Safety Officer; zij kregen volop waardering en complimenten dat zij zo open en dapper hun heftige ervaring deelden. De vraag over de tijdsbesteding van een peer supporter is nog moeilijk te beantwoorden: we weten niet wanneer en hoeveel calamiteiten zich zullen voordoen, en is afhankelijk van  de ‘zwaarte’ van de ondersteuning die nodig is en hoeveel gesprekken er uiteindelijk plaatsvinden.

Goed werkgeverschap

Het maken van een goede match tussen de peer supporter en degene die de steun ontvangt, is een punt van aandacht. Functie, anciënniteit en leeftijd spelen hierbij een rol, en de ervaring in Groningen leert dat zorgprofessionals niet zelf om hulp vragen. Vermeeren: “Peer support is een heel belangrijk onderwerp dat alles te maken heeft met patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, maar het gaat ook over goed werkgeverschap en het voorkomen van uitval van zorgprofessionals.

Mail uw vragen of suggesties naar het Erasmus MC.