​De Implementatiechecklist voor Kwaliteitsstandaarden - inmiddels opgenomen in de Kennisbank van het Kwaliteitsinstituut - is een hulpmiddel voor commissies, werkgroepen en andere bij de ontwikkeling betrokken instanties om een inschatting te maken van mogelijke barrières bij het verspreiden en implementeren van kwaliteitsstandaarden.