“Ik wil werken aan kwaliteit, maar wel vanuit de praktijk”

Christian Vroegh (verpleegkundig specialist cardio-thoracale chirurgie en lid van de calamiteitencommissie, Erasmus MC) zit in het tweede jaar van de NFU-Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg. “De opleiding is inspirerend en praktijkgericht doordat we allemaal een kwaliteitsproject uitvoeren en er volop ruimte is voor uitwisseling van ervaringen.”

Als verpleegkundig specialist is Vroegh het eerste medische aanspreekpunt op de high- en medium-care-afdeling. Daarnaast is hij lid van de calamiteitencommissie. Hij merkt in de praktijk dat veelbelovende innovaties en kwaliteitsinitiatieven regelmatig stranden en wil vaardigheden ontwikkelen om bij te dragen aan positieve veranderingen, die beklijven. “Als ik in de dagelijkse praktijk zie dat iets niet goed gaat, vraag ik me af wat we daaraan kunnen doen. Het bieden van goede en veilige zorg staat voor mij voorop. In de complexe zorg op onze afdeling is sprake van risico’s; hoe kunnen we die minimaliseren? Daarin spelen teamsamenwerking, communicatie en kennis van je taken en verantwoordelijkheden een grote rol. Net als een cultuur waarin je niet bang bent om bij twijfel hulp te vragen.”

Eerst denken dan doen
In de master krijgt Vroegh inzicht in veranderingsprocessen en beseft hij nog meer dat kwaliteitsverandering in een ziekenhuis een dynamisch proces is, van continu evalueren en aanpassen. “We leren dat verandering tijd kost en dat je altijd afhankelijk bent van veel externe factoren, waarbij je soms niet anders kunt dan meebewegen, zoals nu met de COVID-19-crisis. Een andere succesfactor is een multidisciplinaire aanpak. Die samenwerking, inclusief samenwerking met de patiënt, is bepalend voor het succes van een verbeteringsaanpak. Als je een verbetering wilt doorvoeren, moet je echt iedere schakel betrekken en goed overzien wat de gevolgen van een nieuwe aanpak zijn voor alle betrokkenen in het proces.”
Hij leert ook dat de basis een goed doordacht plan is én dat je kritisch en analytisch moet blijven kijken naar je project. “Soms komt een vernieuwing of verandering niet van de grond. Dan is het belangrijk om los te durven laten of bij te stellen.”

Verbeteren keuzes bij plaatsen infuus
Tijdens een eigen kwaliteitsproject, over beslis- en vaardigheidsondersteuning bij het inbrengen van een infuus bij patiënten met moeilijk te vinden aders, brengt Vroegh deze lessen in praktijk op zijn verpleegafdeling. Hiervoor ontwikkelde hij met een projectgroep een scholingsprogramma en een keuzemodel op basis van internationale literatuur, ervaringen van andere zorginstellingen en de situatie op de afdeling.
Het aanleggen van een infuus is de meest voorkomende verpleegkundige handeling in een ziekenhuis. Meestal gaat dit zonder problemen, maar bij patiënten met moeilijk vindbare aders wordt vaker mis geprikt. Bij herhaling kan dit leiden tot een nare ervaring voor de patiënt, maar ook vertraging geven in diagnostiek en therapie, weet Vroegh. “Mijn ambitie is dat zorgverleners met het keuzemodel vooraf kunnen inschatten wat het risico is op misprikken of vroegtijdig falen van het infuus. Voordat een poging wordt ondernomen, kunnen verpleegkundigen een ervaren collega inschakelen, een echo maken of kiezen voor een ander soort infuustoegang.”
Als projectleider vormde hij eerst een projectgroep. “Samen bedachten we een aanpak om dit beter te doen. Het klinkt misschien raar, maar je leert vooral veel van wat niet goed gaat. Om mijn project te borgen, heb ik alle relevante disciplines betrokken, zoals verpleegkundigen, een anesthesioloog en patiënten. Op basis van een evaluatie kijken we of we deze aanpak kunnen uitrollen in het Erasmus MC. Als we dit opschalen, betekent dat veel voor deze groep patiënten.”
De toekomstambities van Vroegh reiken nog verder. Naast zijn werk als verpleegkundig specialist wil hij met de geleerde kennis calamiteiten onderzoeken en op basis daarvan adviseren over verbetering. De master biedt daarvoor de juiste bagage. “Ik wil werken aan kwaliteit vanuit de dagelijkse praktijk. Zo kan ik bijdragen aan veiligere en meer comfortabele zorg voor de patiënt in allerlei dagelijkse processen en handelingen. Tijdens de master leer ik vaardigheden om dat succesvol en doordacht aan te pakken en te vertalen naar de hele organisatie.”

Inspirerend
De opleiding inspireert Vroegh om zijn ambities waar te maken. “De docenten hebben een brede achtergrond. De deelnemers werken allemaal in een umc of ziekenhuis, maar in totaal verschillende disciplines. Dat maakt uitwisseling van ervaringen inspirerend en leerzaam. Er ontstaat ook een hecht netwerk, waar we na de opleiding op terug kunnen vallen. Iedereen die interesse heeft in kwaliteitsverbetering, beveel ik deze master aan. Je leert veel, dat vraagt ook tijd. Een goede master doe je er niet even bij.”

Lees meer over deze NFU Master