Hoe train je interprofessionele samenwerking in het ziekenhuis?

In de afgelopen decennia is de patiëntenzorg drastisch veranderd. De meeste behandelingen worden tegenwoordig uitgevoerd door interprofessionele teams. Het optimaliseren van teamsamenwerking is daarom een belangrijk thema. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe leer je teams van medische professionals beter samen te werken en hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij hun praktijk? Welke doelen moet je nastreven? Wat moet je precies trainen en welke middelen kun je daarvoor het best inzetten? En hoe organiseer je deze initiatieven in een werkomgeving die zich kenmerkt door overvolle agenda’s en ingewikkelde werkschema’s?

TeAMS is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma voor teams in ziekenhuizen. Dit innovatieve programma, dat uniek is in de wereld, werd in 2014 in het VU medisch centrum ontwikkeld. Sinds 2015 loopt het en zijn een kleine duizend medische professionals getraind. De ontwikkelaars, een team van medisch specialisten, onderwijskundigen, psychologen, communicatie-experts en trainers, hebben een boek over het programma geschreven, dat onlangs is gelanceerd. In het boek worden gedetailleerd de verschillende onderdelen van het programma beschreven, zowel de inhoudelijke invulling en theoretische onderbouwing, als ook de benodigde organisatorische kaders en de strategische, tactische en operationele aanpak. Het doel van dit boek is deze kennis te verspreiden en andere ziekenhuizen in staat te stellen een soortgelijk programma op te zetten. Heeft u belangstelling? Stuur dan een bericht teams-vumc@vumc.nl naar TeAMS.


Gezamenlijk whitepaper
In het verbetercluster Teamsamenwerking binnen het programma Verbeteren van Kwaliteit delen het VUmc, Erasmus MC, Radboudumc en UMCU hun kennis en ervaring voor de verdere ontwikkeling en implementatie van teamtraining in hun organisaties om de interprofessionele samenwerking in de patiëntenzorg op een hoger niveau te brengen. Welke zaken zijn daarbij van belang, en waar liggen de kansen? Dat formuleerden zij in de whitepaper Samen zorgen voor betere zorg.