Heelkunde ontwikkelt handzame kwaliteitsinformatie

Registreren en nog eens registreren, maar welke indicatoren doen er nu écht toe? Vanuit het landelijke programma Sturen op Kwaliteit ontwikkelen afdelingen Heelkunde een handzaam dashboard.

Ziekenhuizen verzamelen een waslijst aan cijfers en informatie om de kwaliteit van zorg te beoordelen en verantwoording af te leggen. Maar welke informatie hebben zorgprofessionals écht nodig om inzicht te krijgen in de zorg die ze leveren? En welke kwaliteitsinformatie hebben bestuurders écht nodig om goed te kunnen sturen op kwaliteit? Patiëntenzorg continu verbeteren en borgen is een klus die bestuurders en professionals samen moeten klaren. Zij moeten dan wel elkaars taal spreken.

Programma Sturen op Kwaliteit
Heelkunde is een van de projecten binnen het programma Sturen op Kwaliteit, uitgevoerd door het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Chirurgen en kwaliteitsadviseurs uit het AMC, Radboudumc, Erasmus MC en LUMC namen het initiatief een kernset van indicatoren samen te stellen. Een eenvoudig set van alleen indicatoren die er écht toe doen en eenmalig en eenduidig registreren aan de bron, zodat de registratie- en administratielast vermindert. Deze kernsets leveren zinvolle informatie om binnen de eigen afdeling de zorg te verbeteren, maar ook om de kwartaaloverleggen tussen bestuurders en afdelingen meer inhoud te geven. Bestuurders zien wat op afdelingen leeft en kunnen zo effectiever sturen op de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Overzichtelijk dashboard
De initiatiefnemers ontwikkelden samen met de stichting Dutch Hospital Data (DHD) een overzichtelijk dashboard. Dit dashboard – genaamd ZUIVER – geeft de uitkomsten weer van de indicatoren die afgesproken zijn. De volgende stap is dat andere ziekenhuizen aanhaken en de kwaliteit van hun zorg met elkaar kunnen vergelijken. Zo zijn recent de afdelingen Heelkunde van de Friese ziekenhuizen Tjongerschans, Medisch Centrum Leeuwarden, Antonius ziekenhuis en Nij Smellinghe met het programma aan de slag gegaan. Ook zijn andere umc’s geïnteresseerd.

Door en voor chirurgen
“Het is gemaakt voor en door chirurgen”, zegt chirurg Pieter Lubbert van het Tjongerschans ziekenhuis. “Dit dashboard is anders dan andere dashboards. Met behulp van bestaande gegevens kunnen we onze kwaliteit zien en benchmarken. Voor ons als Heelkunde Friesland belangrijk, omdat we met de benchmarkmogelijkheid eventuele verbeterkansen makkelijk inzichtelijk maken.”

Ervaringen uitwisselen
Begin november kwamen deelnemers aan het project in Utrecht bijeen om praktijkervaringen over het dashboard uit te wisselen en hoe dit in de eigen omgeving uitgerold wordt. Wat werkt en wat niet? Door dit met elkaar te delen en te bespreken, verbetert de kwaliteit van de stuurinformatie en hiermee de kwaliteit van zorg.
Prof. dr. Dink Legemate, hoofd chirurgie AMC, vertelt dat in zijn ziekenhuis in de Heelkunde elk subspecialisme een aanspreekpunt heeft voor de kwaliteitsinformatie. Dit in nauwe samenwerking met de kwaliteitsadviseur. Veel aandacht gaat nu uit naar het valideren van de data. “Specialisten moeten in de lead blijven als het gaat om kwaliteit van zorg, maar ook als we de knellende registratie- en administratielast willen verminderen”, zegt Legemate. “Dit is geen zaak voor alleen bestuurders en ict’ers. Zorgverleners kunnen het beste bepalen welke kwaliteitsindicatoren ertoe doen. En we maken gebruik van gegevens die al worden vastgelegd, het mag geen extra administratiekracht kosten.”

Netwerk uitbreiden
De tips en trics vanuit het AMC helpen de Friese ziekenhuizen om ook binnen hun heelkundige zorg dit kwaliteitssysteem op een goede en soepele manier in te richten. De gedachte is dat met het groter worden van het netwerk dit kwaliteitsdashboard ook bij andere afdelingen Heelkunde in Nederland een grotere bekendheid krijgt. Dat komt de kwaliteit van de heelkundige zorg in Nederland ten goede. En zorgt voor meer werkplezier bij de dokters. Kijk voor meer informatie en de andere thema’s op www.sturenopkwaliteit.nl.