De inhoud van rapportages van de projecten zijn in het voorjaar van 2015 besproken in twee invitationals onder de titel ‘Grip op kwaliteit! Governance van kwaliteit in ziekenhuizen‘. In de samenwerking wordt momenteel een vervolg met een focus op de verbinding (en optimale verhouding) van de leef- en systeemwereld in ziekenhuizen nader uitgedacht.