Grip op kwaliteit!

Binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland is een drietal kleine projecten uitgevoerd naar: de governance van kwaliteit in umc’s en andere opleidingsziekenhuizen, naar voorwaarden en strategieën voor het realiseren van kwaliteitsverbetering op microniveau en instrumenten voor risico-identificatie vanuit organisatieperspectief.

De inhoud van rapportages van de projecten zijn in het voorjaar van 2015 besproken in twee invitationals onder de titel ‘Grip op kwaliteit! Governance van kwaliteit in ziekenhuizen‘. In de samenwerking wordt momenteel een vervolg met een focus op de verbinding (en optimale verhouding) van de leef- en systeemwereld in ziekenhuizen nader uitgedacht.