Gezocht: voorbeeldprojecten PROs en/of PROMs

Professionals ondersteunen in het betrouwbaar meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten om de kwaliteit van zorg te monitoren en te verbeteren: dat beogen de onderzoekers die momenteel instrumenten en andere (hulp)middelen voor PROs en PROMs verzamelen in een toolbox.

De eerste fase van dit project - dat plaatsvindt binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met het Zorginstituut - is inmiddels afgerond. In deze fase heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande producten door middel van literatuuronderzoek en veldverkenning. Op basis hiervan is in samenspraak met verschillende stakeholders een raamwerk ontwikkeld. Dit raamwerk geeft een compleet overzicht van de stappen die gezet moeten worden om tot een PROM-meting te komen. Dit raamwerk zal als basis fungeren voor de toolbox.

In de volgende fase van het project zal het raamwerk ingevuld worden met bestaande producten. In de toolbox zullen daarnaast verdiepingsslagen gemaakt worden naar praktijkvoorbeelden en tools voor experts op het gebied van de selectie van PROs en PROMs. De toolbox zal in de zomer van 2016 uitgetest worden en naar verwachting in het najaar van 2016 geplaatst worden in de Kennisbank van het Zorginstituut.

Voor de invulling van de toolbox zijn de onderzoekers momenteel op zoek naar voorbeeldprojecten. Bent u betrokken (geweest) bij een project waarin PROs en/of PROMs geselecteerd worden? Dan nemen we daar graag kennis van middels dit formulier. Bij voorbaat dank!

Contactpersonen: