Geslaagde site visit Sturen op Kwaliteit

Op 19 januari 2018 heeft een site visit plaatsgevonden van het programma Sturen op Kwaliteit van het Citrienfonds. Een site visit is één van de manieren voor ZonMw om voeling te houden met het project en vindt één keer gedurende het programma plaats. Deze keer was het VUmc in Amsterdam, in de persoon van stuurgroepvoorzitter prof. dr. Mark Kramer (lid Raad van Bestuur VUmc en internist), de gastheer.  De site visit was een groot succes: alle aanwezigen waren enthousiast over deze nieuwe methode om te sturen op kwaliteitsverbetering. 

Tijdens de site visit ontmoette de beoordelingscommissie van ZonMw leden van de stuurgroep en adviesgroep. Niet alleen om geïnformeerd te worden over de laatste stand van zaken, maar ook om in gesprek te gaan over te behaalde resultaten en hoe de implementatie van de resultaten aan te pakken.

Enthousiaste projectleiders presenteerden de resultaten van zeven projecten, zoals prof. Hans van der Hoeven over Stuurinformatie destilleren op de IC en over de Raad van Bestuur als Risicomanager in de Regio, een project dat handvatten ontwikkelt voor bestuurders om de risico’s van regionale en ketensamenwerking te herkennen en de veiligheid te verbeteren. Prof. Martine de Bruijne liet een benchmark op veiligheidsindicatoren zien, die  verschillende bestaande en direct beschikbare indicatorensets thematisch combineert. Dr. Rosella Hermens demonstreerde  compacte stuurinformatie voor bestuurders over de Hoofd Halsoncologie Keten. Aan dit alles ligt een framework voor stuurinformatie voor bestuurders ten grondslag, die door prof. Kees Ahaus is toegelicht in dit filmpje.

In de site visit kwam naar de voren dat de ontwikkelde en gepresenteerde methodieken om te komen tot kernsets voor alle ziekenhuizen interessant zijn. Raden van Bestuur kunnen daardoor gebruik maken van een selectie van informatie die voor hen relevant en betekenisvol is. Deze selectie levert de basis voor een goed gesprek, waarin met name aandacht is voor reflecteren, leren en verbeteren. De selectie omvat zowel kwantitatieve en kwalitatieve informatie: niet alle belangrijke kwaliteitsthema’s zijn te vangen in cijfers maar hebben ook te maken met soft signals. Daarom gaat het programma  niet over één standaard dashboard voor heel Nederland, maar over een model voor Sturen op Kwaliteit.

Verder heeft het programma bevestigd dat informatie voor verbeteren fundamenteel anders is dan informatie voor transparantie. En blijkt dat de ketenkwaliteit & -veiligheid nog een black box is: het programma onderzoekt de mogelijkheden voor het monitoren van kwaliteit en veiligheid in de keten, met specifieke aandacht voor de rol en verantwoordelijkheden van de bestuurders.

Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen.