Gereed: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Ziekenhuizen verzamelen veel kwaliteitsinformatie, maar hoe gebruiken zij die kwaliteitsinformatie voor het verbeteren van hun kwaliteitsprestaties?

Naast overeenkomten blijken er grote verschillen te zijn in de manier waarop informatie over kwaliteit van zorg op 'dashboards’ is weergegeven, en in de wijze waarop bestuurders, managers en medewerkers sturen met deze informatie. Dat zijn bevindingen in een project in het programma Sturen op Kwaliteit. Anne Marie Weggelaar en Damien Broekharst (iBMG) hebben samen met Martine de Bruijne (VUmc) twaalf Nederlandse ziekenhuizen onderzocht: de acht umc’s, twee topklinische ziekenhuizen en twee algemene ziekenhuizen. Klik hier voor het rapport, de samenvatting in een pecha kucha en een presentatie.

Het rapport bevat een handreiking met praktische lessen voor Nederlandse ziekenhuizen, met verschillende voorbeelden uit de onderzochte ziekenhuizen. Op een dashboard zie je in één oogopslag de belangrijkste parameters voor kwaliteit en veiligheid in een ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen is een dashboard realtime, in andere is het een kwartaaloverzicht. De verschillende gebruikers van dashboards hebben verschillende behoeften. Dit hangt ook samen met de gekozen governancestructuur en de mate waarin gekozen is voor centralisatie in het bepalen van het kwaliteitsbeleid. Een dashboard wordt soms gebruikt voor het monitoren van strategische doelstellingen, in andere gevallen voor het zichtbaar maken van trends in kwaliteitsindicatoren. Opvallend is dat het gebruik van dashboards niet vanzelfsprekend leidt tot verbeteringen: het rapport beschrijft vier randvoorwaarden om goed te kunnen sturen met kwaliteitsinformatie.