Het artikel dat verschenen is onder de titel 'Een proactieve benadering van risico's. Vooruitdenken in plaats van achteraf redeneren', beschrijft de bevindingen van een project dat zij recent hebben uitgevoerd binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland.