Gedeeld: training Samen Beslisen voor AIOS én opleiders

Toerusting van zorgprofessionals in samen beslissen is een belangrijk stap in de daadwerkelijke implementatie ervan in de praktijk van de patiëntenzorg. Maar hoe werken de umc’s aan deze toerusting?

Op 13 juni heeft een groep (aankomend) zorgprofessionals, experts Samen Beslissen, docenten communicatie en onderwijskundigen uit de umc’s uitgewisseld hoe Samen Beslissen in het onderwijs en opleiding aan bod komt. Daarbij namen zij specifiek kennis van de opzet en uitvoering van een training Samen Beslissen voor AIOS én opleiders zoals ontwikkeld en beproefd in het LUMC. Aan de hand van video-opnames en met de inzet van een acteur kregen de aanwezigen een kijkje in het in de spreekkamer, en vooral inzicht in de mogelijkheden om zorgprofessionals daar op toe te rusten.

Meer informatie? Mail ons op kwaliteit@nfu.nl.