Expertmeeting: hoe ziet een goed kwaliteitsdashboard eruit?

Hoe ziet een goed kwaliteitsdashboard eruit? Hoe maak je dit ‘werkend’ in je eigen instelling en hoe zet het aan tot actie? Betrokkenen van 27 zorginstellingen en gelieerde organisaties wisselden op 4 december ervaringen uit over deze vragen tijdens de expermeeting van één van de deelprojecten van het NFU-programma Sturen op Kwaliteit.

Onder de experts in TivoliVredenburg in Utrecht waren BI-specialisten, data-analisten, onderzoekers, adviseurs kwaliteit en veiligheid, ict’ers, managers en bestuurders uit academische en algemene ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarnaast waren er consultants en adviseurs van andere organisaties die betrokken zijn bij het ontwikkelen van ict-systemen en het ordenen van data om de kwaliteit van de zorg te monitoren.

Handleiding ontwerpen dashboard
Nadat Roos Trooster, programmamanager van Sturen op Kwaliteit, had afgetrapt, presenteerden Petra Jellema en Anne Marie Weggelaar de resultaten van hun onderzoek naar de vormgeving van een kwaliteitsdashboard. Wat werkt wel en wat werkt niet?
In ieder geval is het een utopie te denken dat er één landelijk dashboard te ontwikkelen is dat voldoet voor elke zorginstelling. De verschillen tussen zorginstellingen zijn daarvoor te groot. Bovendien hebben veel instellingen met veel pijn en moeite al een eigen dashboard gebouwd en gooien dat niet zomaar overboord. Het belangrijkste resultaat van hun onderzoek is een handleiding voor het ontwerpen van een dashboard voor kwaliteitsinformatie, compleet met stappenplan. Ook geeft de handleiding tips over bijvoorbeeld het gebruik van grafieken en diagrammen. Essentieel is dat de informatie op het dashboard beknopt, relevant en voor gebruikers begrijpelijk is.

Uitwisselen ervaringen
Na de presentatie van dit onderzoek volgden de deelnemers drie workshops naar keuze. Ze konden kiezen uit ‘Visualisatie tips & trics’, ‘Het mooiste dashboard’, ‘Motivatie en gebruik dashboard’, ‘Implementatie van een dashboard’, ‘Software en softwaresystemen’ en ‘PDCA, Sturen op Kwaliteit’. Tijdens deze korte workshops ontstond een levendige uitwisseling van ervaringen. Deelnemers beseften dat het zonde is zelf het wiel uit te vinden als een collega om de hoek je kan vertellen wat de valkuilen en kansen zijn. Iedereen was dan ook doordrongen van het nut van een kennisuitwisseling als deze.

Voor meer informatie over het programma Sturen op Kwaliteit en het project over actiegerichte visualisatie op een dashboard, kijk op www.sturenopkwaliteit.nl.

-----------------------------

Staat de Inspiratie Meet & Greet van het Citrienfonds op 25 januari 2019 al in uw agenda? Ook daar staat mooi werk van Sturen op Kwaliteit op het programma.