Expertisenetwerk PRO schrijft Handreiking

Het NFU-expertisenetwerk Patient-reported outcomes (PRO) heeft een handreiking voor de selectie van PROs en PROMs opgesteld. In deze handreiking worden de dilemma’s beschreven bij de selectie van PROs en PROMs voor de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderzoek en het meten van de kwaliteit van zorg.

Het NFU-expertisenetwerk PRO bundelt, ontwikkelt en verspreidt expertise over het meten van kwaliteit met behulp van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Het NFU-expertisenetwerk PRO is onderdeel van het NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistratie. In dit centrum bundelt het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg kennis op het gebied van meten van kwaliteit in verschillende expertisenetwerken. Aan deze netwerken nemen experts deel uit umc’s en andere kennisinstituten.Vraagstukken uit nieuwe en lopende kwaliteitsregistraties richten de inhoudelijke discussies en bepalen de onderwerpen voor de onderzoeksagenda’s van de expertisenetwerken.

De Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs vormt een praktische verdieping op de handreiking van het Nivel en het Zorginstituut over het meten van de kwaliteit met behulp van PROMs, die in het najaar van 2014 is opgesteld.

In het NFU-expertisenetwerk Selectie en analyse van indicatoren buigen statistici en epidemiologen zich momenteel over vraagstukken rond case-mix, omgaan met kleine aantallen en missende waarden voor het verkrijgen van betekenisvolle kwaliteitsinformatie. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.