Experimenteren voor zinvolle registratie

Wat is de invloed van minder registratiedruk op de motivatie van zorgverleners om te werken aan kwaliteit van zorg?

Dit is een van de vragen van het experiment ZIRE dat het Radboudumc en het UMCG samen met het ziekenhuis Rijnstate hebben ontworpen binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het Zorginstituut Nederland. Het experiment is tevens één van de vijftien initiatieven binnen de Innovatieplaats Cure van VWS. De uitvoering van het experiment start in het nieuwe jaar.

Lees meer over het experiment ZIRE in het blad KiZ.