Effectieve rapportage uit kwaliteitsregistraties

Op 10 september 2015 discussieerden deelnemers van de NFU-expertisenetwerken ‘Selectie en analyse van indicatoren’ en ‘Patiënt reported outcomes’ (PRO) samen met andere aanwezigen over effectieve rapportage uit kwaliteitsregistraties.

Aan de hand van een richtlijn over lage rugpijn is nagegaan aan welke informatie patiënten, behandelaars, zorgverzekeraars en de IGZ behoefte hebben. En het perspectief is zeker van belang! Vanuit het verschillend gebruik van de kwaliteitsinformatie zijn ook de behoefte ten aanzien van de rapportage verschillend. Gemeenschappelijk is de interesse om na te gaan of de zorg volgens richtlijnen en/of protocollen is uitgevoerd en wat de zorguitkomsten zijn. Vooral bij zorgverzekeraars en IGZ is behoefte aan duidelijke normen, waartegen getoetst kan worden.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook andere voorbeelden vanuit verschillende perspectieven aan bod. Lees meer