Effectieve inzet van interne audits

De vraag hoe de interne audits verder kunnen worden verbeterd bracht een groep deskundigen uit de umc’s binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg frequent samen. Delen van kennis en leren van elkaar stonden hierbij centraal.

Dat de effectieve inzet van intern audits in ziekenhuizen ook anderen bezighoudt, bleek op het symposium ‘Mind the gap!’ op 29 mei in het Muntgebouw in Utrecht. Met ruim 100 deelnemers uit de umc’s en andere ziekenhuizen, en een aantal externe auditors en inspecteurs, werd actief nagedacht over dit instrument om de kwaliteit en veiligheid van de zorg zélf te toetsen. In de keynote lecture daagde Joost Kerkhoffs (Aubrey Daniels Research Instituut for Behavior Analysis / Vrije Universiteit) de aanwezigen uit om in het auditproces in te zetten op positieve consequenties. De dagvoorzitter Henk Smid (ZonMw) benadrukte het belang van het uitvoeren en verder ontwikkelen van interne audits, omdat alleen zó de externe druk in de zorg kan worden verminderd. De presentaties zijn online beschikbaar.

De brochure ‘Interne audits. Bundeling van kennis en expertise’  beschrijft de zes ontwikkelthema’s, die door de umc's voor hun interne audits zijn benoemd.De umc’s continueren de uitwisseling op dit thema met een jaarlijkse site visit binnen het gevormde expertisenetwerk en het delen van instrumenten middels een digitale toolbox. Informatie over de toegang tot deze toolbox wordt op korte termijn via het intranet van elk umc verspreid.