Doe mee: sturen op kwaliteit in ziekenhuizen en regionale netwerken

In 2018 staat de implementatie en verspreiding van de resultaten en de nieuwe inzichten uit de twintig projecten van het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit centraal. Dit vanuit werkplaatsen en in regionale experimenten.

De werkplaatsen en regionale experimenten bieden een platform om opbrengsten en inzichten uit het programma Sturen op Kwaliteit in de eigen lokale situatie toe te passen en in te bedden. Het programma heeft waardevolle kernsets opgeleverd over het selecteren, interpreteren en gebruiken van stuurinformatie. Middels een kleine interventie kunnen deze kernsets worden overgenomen door andere ziekenhuizen of (regionale) ketennetwerken. De kernset, die bestaat uit reeds bestaande informatie, zorgt ervoor dat geschikte stuurinformatie wordt gedestilleerd en hierover een gesprek kan plaatsvinden met het bestuur. Op die manier kan er gericht gestuurd worden op kwaliteit.
 

Thema’s
De werkplaatsen richten zich op de thema’s Intensive Care en Heelkunde. De regionale experimenten richten zich op de implementatie van resultaten binnen de verloskundige keten, hoofd-halsoncologische keten en hepato pancreato biliaire (HPB) oncologische keten.


Wie kunnen deelnemen?
Aan de werkplaatsen nemen de acht umc’s deel en kunnen aanvullend drie tot vijf algemene ziekenhuizen deelnemen. Aan de regionale experimenten kunnen drie tot acht bestaande ketens/netwerken en/of samenwerkingsverbanden deelnemen. We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden. Vanuit het programma kan op diverse manieren ondersteuning geboden worden. Lees hier meer over de werkplaatsen en experimenten.


Vragen of meer informatie?
Voor vragen of meer informatie neem dan contact op met Roos Trooster, programmamanager.