De patiënt betrekken: hoe doen we dat?

Dit is een belangrijk vraagstuk in het programma Verbeteren van Kwaliteit, en heel concreet tijdens een Expertmeeting op 16 november j.l., met de vier deelnemende umc’s van het verbetercluster De Patiënt Betrekken: AMC, Radboudumc, UMC Utrecht en UMC Groningen. Daar zijn mooie projecten uit de umc’s besproken. We lichten er eentje uit: van het Hartcentrum in het AMC.

Op de polikliniek Hartcentrum in het AMC gaat in de loop van 2018  een pilot plaatsvinden, ‘Regievoering  op polikliniek Hartcentrum’, met een combinatie van twee interventies: Bij de dokter?3 Goede Vragen en geluidsopname van het consult.  Via de smartphone met de Hartcentrum Coach app kunnen de interventies aangeboden worden. Linda Zandbelt, stafadviseur Zorgsupport, en Selma Ilik, hoofdverpleegkundige polikliniek Hartcentrum zijn betrokken bij deze pilot.

Selma Ilik: “De patiënt betrekken begint bij effectieve informatieverstrekking, zoals het versturen van informatie voorafgaand aan het poliklinisch consult de 3 Goede vragen en over de mogelijkheid het gesprek op te nemen. Een  goede voorbereiding bevordert eerdere en meer gerichte informatie, die beter afgestemd is op de persoonlijke situatie. Als het consult thuis, met nog iemand anders erbij, nageluisterd wordt, heeft dat  een meerwaarde voor het  doordringen en onthouden van de informatie . Het is en blijft van belang dat de arts in begrijpelijke taal spreekt.”

“De interventies op zich zijn niet nieuw, maar we focussen ons op een implementatie die leidt tot goede ervaringen en tevredenheid bij de deelnemende patiënten en hun familie, en bij artsen en verpleegkundigen”, aldus Linda Zandbelt. “Het gaat om een nieuwe, meer gestructureerde aanpak. Dat vraagt in het begin extra energie en inspanning. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het spreekuur NIET mag uitlopen.”

Vanuit de deelnemers van de Expertmeeting kregen zij de suggestie mee om de onderzoeksgroep in vier groepen te verdelen: alleen de 3 Goede Vragen, alleen opname van het consult, beide interventies, géén interventie. Linda: “Een heel goede suggestie, waar wij zeker over gaan nadenken. Vanwege onze kleinschalige en pragmatische opzet is dat wellicht te ambitieus.”

Onomkeerbaar
“De ontwikkelingen op het gebied van ‘De Patiënt Betrekken’ zijn onomkeerbaar, daar zijn wij ons van bewust.” De enige terughoudendheid die Linda en Selma ontmoeten, heeft te maken met de juridische en privacykant. “Het is de bedoeling dat de patiënt het opgenomen consultgesprek alleen gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Over voorwaarden en spelregels van de geluidsopname zijn we uitgebreid in gesprek met de privacy officer. En de pilot sluit goed aan bij de handreiking die de KNMG onlangs heeft gepubliceerd over het opnemen van gesprekken door patiënten.”

De pilot bestrijkt een jaar en levert een onderzoeksrapport en implementatieplan op.

 

Meer informatie 
Over dit project: Linda Zandbelt: l.c.zandbelt@amc.nl; 020 – 566 2995.
Heeft u een mooi voorbeeld van ‘De Patiënt Betrekken’ in uw umc of ziekenhuis? Meld het ons! info@nfukwaliteit.nl.