De kop is eraf: NFU-master in volle gang

In september 2014 is de NFU-master Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg, een postinitiële studie die door de acht umc’s gezamenlijk wordt verzorgd, gestart met 25 zorgprofessionals: 19 artsen, vier gespecialiseerde verpleegkundigen en twee apothekers. De verwachtingen waren hoog gespannen. Inmiddels is de kop eraf, de eerste zes modules, zitten erop.

Natalja Basoski, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis, student en lid van de opleidingscommissie: “Ik besef nu hoezeer alle elementen van clinical governance (teamwork, keten-denken, communicatie, eigenaarschap en leiderschap) essentieel zijn voor patiëntgerichte, veilige zorg van hoge kwaliteit.”

De kern van elke module is een tweedaagse bijeenkomst. Hub Wollersheim, docent en opleidingsdirecteur: “De energie die in die bijeenkomsten zit, is enorm, zowel bij de studenten als de docenten.” Natalja: “De master vraagt een forse inzet, de opdrachten voor elke module zijn pittig en inhoudelijk uitdagend. Tegelijkertijd worden er onderling veel ideeën uitgewisseld. Dit zorgt voor interessante kruisbestuiving en uitbreiding van ieders netwerk.”

In dit eerste jaar van de tweejarige master volgen nog drie inhoudelijke modules en een afsluitende module waar de studenten het uitgewerkte plan van hun kwaliteitsverbeterproject presenteren dat zij in het tweede jaar in hun eigen instelling zullen uitvoeren: de basis voor hun masterthesis. Natalja: “Vóórdat je een probleem kunt oplossen, is gestructureerd onderzoek naar de aard van het probleem nodig, en dat vraagt doorzettingsvermogen, een onophoudelijke kritische blik, teamwork en véél zelfreflectie.”