Dashboard geeft patiënten inzicht in eigen uitkomsten

Het programma 'Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat' richt zich op het gebruik van uitkomstinformatie in het beslisproces. Het is de bedoeling dat deze informatie (over bijvoorbeeld kwaliteit van leven en dagelijks functioneren) ook beschikbaar komt voor patiënten. Met een speciaal dashboard krijgen zij straks inzicht in de eigen uitkomsten over gezondheid en kwaliteit van leven. Een belangrijke basis om mee te beslissen over een behandeling die bij hen past.

Het Erasmus MC is een van de vijf voorlopers in het programma. Samen met andere umc’s en ziekenhuizen wordt een dashboard met uitkomstinformatie ontwikkeld voor patiënten met borstkanker en patiënten met schisis. Met deze spreekkamerinformatie op maat gaat het gesprek over wat er voor de individuele patiënt toedoet.

Gericht bespreken
“We gebruiken in de spreekkamer al wel patiënt-gerapporteerde uitkomsten over gezondheid en kwaliteit van leven. De zorgverlener krijgt daarvan een overzicht via het elektronische patiëntendossier, maar de patiënt nog niet”, vertelt Ciska Pruijssers, organisatieadviseur bij Erasmus MC. “Met een speciaal patiëntendashboard willen we de patiënt hier vooraf inzicht in geven. Zo kan hij op basis van zijn eigen uitkomsten beter meebeslissen over zijn behandeling. In het gesprek  blijven natuurlijk zijn waarden, behoeften en voorkeuren hierbij ook belangrijk.”
Zo’n dashboard kan bijvoorbeeld laten zien dat een patiënt door zijn aandoening of de behandeling moeite heeft met bepaalde dagelijkse activiteiten. Dit kan dan gericht worden besproken in de spreekkamer.

Samen met patiëntenorganisaties
De dashboards voor beide patiëntengroepen worden samen met patiëntenorganisaties en zorgverleners ontwikkeld. Borstkankervereniging Nederland (BVN) denkt mee over het dashboard voor borstkankerpatiënten en BOSK over het dashboard voor schisispatiënten. Ciska: “We hebben een kernteam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling. Hierin zit ook een patiëntvertegenwoordiger. Daarnaast zijn er patiënten- en medewerkerspanels die meedenken over de behoefte en kritisch kijken naar het ontwerp en de uitvoering. Is de presentatie van de uitkomsten duidelijk voor de doelgroep, is het dasboard gebruikersvriendelijk en willen patiënten bijvoorbeeld hun uitkomsten kunnen vergelijken met die van een vergelijkbare groep patiënten?”

Meer dan een dashboard
Het is de bedoeling dat beide behandelteams in het Erasmus MC vanaf het najaar met het dashboard kunnen gaan werken. “Het dashboard is één van de middelen waarmee we samen beslissen weer beter willen gaan ondersteunen. Daarnaast bieden we een training ‘Gezamenlijke besluitvorming’ en een training ‘Terugkoppeling van PROMs in de spreekkamer’ aan en implementeren we andere beslissingsondersteunende hulpmiddelen. We draaien op deze twee afdelingen eerst een pilot met het dashboard, maar we willen het zo maken dat we het ziekenhuisbreed kunnen gaan gebruiken.”
------------------------------------------------------------------------------
Over het programma

Het programma ‘Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat’ is ontwikkeld door ziekenhuizen en patiëntenorganisaties die voorlopen in het gebruik van uitkomstinformatie en samen beslissen. Het programma bouwt voort op de inzichten uit het voorgaande programma ‘Beslist Samen!’.
Veertien ziekenhuizen, zeven umc’s en zeven ziekenhuizen, werken hierin samen met patiëntenorganisaties aan het implementeren van samen beslissen in de spreekkamer. Daarbij is extra aandacht voor het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer en welke uitkomsten voor de patiënt belangrijk zijn voor de beslissing over zijn behandeling. Relevante uitkomstinformatie wordt weergegeven via bijvoorbeeld een patiëntendashboard of verder geïntegreerd in een keuzehulp, op maat voor patiënten. Het programma wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.

Meer informatie over het programma