----------------------------------------------------------------------

Diverse umc's participeren actief binnen het platform 'Zorgen voor teamwork'. In het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ontwikkelen het Erasmus MC, Radboudumc, UMCU en VUmc momenteel een e-module Interprofessionele Samenwerking. Eerder schreven zij al de whitepaper Samen zorgen voor betere zorg, over het verbeteren van interprofessionele samenwerking door teamtraining.