Bundeling van kennis en instrumenten voor PRO(M)s

Patient-Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van gezondheid of welzijn die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. De inzet van instrumenten om deze uitkomsten te meten - de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) - als kwaliteitsindicator van de uitkomsten van zorg is momenteel heel actueel. De kennis over het selecteren van de juiste PROs en PROMs, en het adequaat toepassen van PROMs voor het meten en verbeteren van kwaliteit van zorg is vol in ontwikkeling.

Binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met het Zorginstituut Nederland is een project gestart waarin kennis gebundeld wordt middels een raamwerk dat overzicht geeft in bestaand en nog te ontwikkelen instrumentarium voor de selectie, doorontwikkeling en toepassing van PROs en PROMs. De instrumenten en andere (hulp)middelen worden samengebracht in een toolbox in de Kennisbank van het Zorginstituut Nederland. Op deze manier willen we professionals ondersteunen in het betrouwbaar meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten om de kwaliteit van zorg te monitoren en te verbeteren.

In het project wordt nauw samengewerkt met het NFU-expertisenetwerk Patient-reported outcomes dat eerder dit jaar de ‘Handreiking voor de ontwikkeling van PROs en PROMs' ontwikkelde. De projectgroep bestaat uit Philip van der Wees (Radboudumc, projectleider), Marjolein Verbiest (Radboudumc), Caroline Terwee (VUmc), Sandra Beuskens (Universiteit Maastricht), Dolf de Boer (Nivel) en Marloes Zuidgeest (Zorginstituut Nederland). Het project zal in het najaar van 2016 worden afgerond.