Buluitreiking 3e jaargang NFU-master en start 4e jaargang

Op 10 september a.s. ontvangen de afgestudeerden van de 3e editie van de master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg hun welverdiende diploma in het Akoesticum te Ede. Meer dan 80% van de afgestudeerden vindt dat de master aansluit bij de huidige functie, en meer dan 90% zou dezelfde opleiding, terugkijkend, nogmaals willen doen.

Een alumnus van de NFU-master geeft aan: “Het heeft mij meer diepgang en handvatten gegeven om mijn kwaliteits/patientveiligheidsfunctie invulling te geven. Bij de activiteiten die ik doe in het kader van het antimicrobieel stewardship programma komen de verworven kennis en competenties van de NFU-master zeer goed van pas, in het bijzonder procesdenken, patiëntenparticipatie, reflectie, interprofessionele samenwerking en m'n goede ervaringen met intervisie.”

Inschrijving 4e jaargang

In januari 2021 start de 4e editie, en er zijn nog mogelijkheden om hieraan deel te nemen. In deze master leiden we zorgprofessionals interprofessioneel op tot initiatiefnemers en leiders in de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Als learning community verbinden we cursisten en alumni aan topdocenten, experts en leiders in de zorg. Zo benutten we de kennis, kunde en ervaring die in Nederland beschikbaar is optimaal. Deelnemers zijn afkomstig van UMC’s, maar ook van STZ-ziekenhuizen en vanuit de eerstelijn.

Opgeleide zorgprofessionals kunnen in hun werkpraktijk:

  • Anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen in het veld;
  • Knelpunten in de kwaliteit van zorg signaleren;
  • Multiprofessionele coalities in en buiten de eigen organisatie vormen en leiden;
  • Duurzame verbeterinitiatieven implementeren en evalueren;
  • Beoordelen, (door)ontwikkelen en verspreiden van verbeterkennis door de patiënt centraal stellen;
  • Het eigenaarschap voor kwalitatief goede zorg bij collega’s vergroten.

U vindt hier meer informatie over de NFU-master en kunt zich inschrijven via de website van het Radboudumc.