In Nederland wordt veel gewerkt aan waardegedreven zorg en er wordt nog meer over gesproken. Dit boek gaat over wat het voor de praktijk kan opleveren: voor de patiënt en voor de zorgverlener. We hebben inspirerende praktijkvoorbeelden geselecteerd. Voor het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra, is het uitwisselen van dit soort ideeën en praktijken en het gezamenlijk tot bloei brengen ervan dagelijks werk. Dit boek maakt de lezer er deelgenoot van. Ter inspiratie en aanmoediging.

Je voelt jezelf een mensendokter, die echt goed contact heeft met patiënten. Totdat je hen vraagt zelf te rapporteren hoe het met hen gaat. In de ‘patiëntgerapporteerde uitkomsten’ zie je dat je een belangrijk deel van hun functioneren totaal gemist hebt. Later bouw je aandacht daarvoor structureel in je polikliniek in.

Volgens de richtlijnen ben je geïndiceerd voor een operatie, maar als we beter kijken zien we dat je er niet beter van zult worden. In dit boek geven toonaangevende medisch specialisten en andere experts voorbeelden van dat beter kijken naar wat patiënten nodig hebben. Samen met de patiënt. Soms leidt dat ertoe dat ze iets extra’s doen, soms moeten ze iets laten. Altijd volgen zij een systematische aanpak om uit te vinden welke zorg het best past. Dat is gepersonaliseerde zorg.

Dat is waar waardegedreven zorg in de praktijk over gaat: de zorg is van meer betekenis voor de patiënt wanneer deze op zijn situatie is toegesneden. De behoeften, voorkeuren en waarden van patiënten onderkennen die daarbij leidend kunnen zijn én de zorg daarop continu aanpassen. Het ideaal van de gepersonaliseerde zorg komt zo steeds dichterbij.

De inhoudsopgave hieronder geeft een impressie van de hoofdstukken en auteurs van het boek. Heeft u interesse? Bestel het boek bij de lokale boekhandel, of online.