Boek ‘Gepersonaliseerde medische zorg’ nu ook in het Engels beschikbaar

Bijna een jaar na de uitgave van het boek ‘Gepersonaliseerde medische zorg’ van het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg kwam op 31 mei de Engelse versie uit met als titel Personalized Speciality Care. In dit boek laten zorgverleners van umc’s zien wat waardegedreven zorg en samen beslissen voor de praktijk betekenen, voor patiënt én zorgverlener. Daarnaast helpen inspirerende principes bestuurders en managers bij de implementatie van waardegedreven zorg.

De Nederlandse umc’s willen met dit boek hun internationale collega’s aanmoedigen en inspireren. Naar veel voorbeelden is ook onderzoek gedaan, zodat de lezer ook inzicht krijgt in de aantoonbare meerwaarde van de beschreven aanpak. Bovendien zijn de goede voorbeelden zo gemakkelijk te vertalen naar de eigen praktijk. 

De samenstellers van het boek, dr. Nico van Weert en professor Jan Hazelzet, en de auteurs komen tot een reeks aansprekende voorbeelden en inzichten, zoals:

  • Je kunt de moeilijkste operatief te verwijderen tumoren weghalen, maar ontdekt op een dag dat dit niet voor alle geïndiceerde patiënten de beste oplossing is. Later herkent het team wanneer een operatie zeker niet de juiste behandeling is voor bepaalde patiënten. Zo kom je tot een ​​vaste werkwijze waarbij je samen met de patiënt tot een optimale keuze komt.
  • Je beschouwt jezelf als een patiëntgerichte zorgverlener totdat je patiënten vraagt ​​om zelf te rapporteren hoe het met hen gaat. Via patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) ontdek je dat je een belangrijk aspect over het hoofd zag. Deze ervaringen helpen om binnen de  vakgroep het werken met PROMs structureel te integreren in de praktijk.
  • In lijn met de planningsprincipes van het ziekenhuis worden chronische patiënten één keer per jaar - en natuurlijk ook ‘indien nodig’- gezien. Totdat uit data blijkt dat je patiënten meestal te vroeg of te laat ziet. Zo kun je leren om op basis van vroege signalen een consult precies op tijd aan te bieden.

De auteurs beschrijven de kern van gepersonaliseerde zorg en illustreren de samenhang met waardegedreven zorg en evidence-based medicine. Het laatste deel van het boek gaat in op organisatorische stimulansen voor persoonsgerichte zorg, zoals de organisatorische inbedding, ondersteunende zorgpaden, interprofessioneel leren en ontwikkelen en bekostiging van gepersonaliseerde zorg.

--------------------------------------------------------------------------

Personalized Specialty Care is uitgegeven door en te bestellen bij Springer MoreMedia.
De Nederlandse uitgave Gepersonaliseerde medische zorg is te koop bij de (online) boekhandel.