Dat is een eerste uitkomst van ‘de dialoog’, die de rode draad zal vormen in het programma Sturen op kwaliteit. Behalve umc-bestuurders namen ook medisch directeuren en consortiumleden deel aan de dialoog. Dat leverde direct goede initiatieven op die in enkele projecten hun beslag zullen krijgen. Zo start als eerste een project over kwaliteitsinformatie over de IC – mede dankzij NICE overvloedig beschikbaar is, maar welk deel ervan is het meest van betekenis in de relatie met de Raad van Bestuur?

In de adviescommissie, waarin ook algemene ziekenhuizen en cliënten zijn vertegenwoordigd, kwam begin december voor het eerst bijeen en onderschreef belang en relevantie van het programma en de eerste projecten. De stuurgroep van het programma vergadert half december. Ondertussen verkennen we met zorgprofessionals en andere betrokkenen in umc’s mogelijkheden voor volgende projecten.