Beloftevolle start van programma Sturen op kwaliteit

Bestuurders onderstrepen het belang van deugdelijke en overzichtelijke kwaliteitsinformatie voor hun rol als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in umc’s. Gezamenlijk bezien welke selectie uit het woud van – veelal extern opgelegde - indicatoren het best past is daartoe behulpzaam. Te meer omdat er veel variatie is in hetgeen een Raad van Bestuur nu krijgt gerapporteerd.

Dat is een eerste uitkomst van ‘de dialoog’, die de rode draad zal vormen in het programma Sturen op kwaliteit. Behalve umc-bestuurders namen ook medisch directeuren en consortiumleden deel aan de dialoog. Dat leverde direct goede initiatieven op die in enkele projecten hun beslag zullen krijgen. Zo start als eerste een project over kwaliteitsinformatie over de IC – mede dankzij NICE overvloedig beschikbaar is, maar welk deel ervan is het meest van betekenis in de relatie met de Raad van Bestuur?

In de adviescommissie, waarin ook algemene ziekenhuizen en cliënten zijn vertegenwoordigd, kwam begin december voor het eerst bijeen en onderschreef belang en relevantie van het programma en de eerste projecten. De stuurgroep van het programma vergadert half december. Ondertussen verkennen we met zorgprofessionals en andere betrokkenen in umc’s mogelijkheden voor volgende projecten.