Tijdens de invitational scherpen we met de aanwezigen de bevindingen van recent onderzoek aan dat is gebaseerd op internationale literatuur en interviews in umc’s en topklinische ziekenhuizen, zoals uitgevoerd door iBMG, Radboudumc, UMCG, UMCU en VUmc. Tevens bepalen we de onderwerpen voor verdieping. Op 29 april 2015 wordt een tweede invitational georganiseerd voor geïnteresseerden van buiten de ziekenhuizen.