Anders verantwoorden, de volgende stap

De afgelopen jaren is door de umc’s toegewerkt naar andere, betere manieren van kwaliteitsborging en het verantwoorden daarvan. Het doel is meer tijd en energie te besteden aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering en minder aan registratie. Hieruit zijn de vier NFU-principes van Anders Verantwoorden voortgekomen: geef ruimte voor ándere, (inter)subjectieve en persoonlijke aspecten van kwaliteit van zorg, zet in op continu reflecteren en leren van elkaar en blijf tegelijkertijd werken binnen heldere randvoorwaarden met gebruik van externe toetsing.

Zo’n 100 deelnemers bezochten de NFU-conferentie ‘Verantwoord anders’ op vrijdag 7 oktober. ‘Een bont gezelschap,’ aldus Bertine Lahuis, dagvoorzitter en voorzitter van de NFU, ‘en een belangrijk onderwerp.’

‘We hebben het over een paradigmashift.’ aldus Lahuis, ‘De manier waarop we nu de kwaliteit en veiligheid bewaken is niet langer houdbaar.’ Deelnemers waren afkomstig van alle betrokken organisatie zoals de IGJ, verzekeraars, VWS, cliëntenraden, Patiëntenfederatie, de FMS en natuurlijk de ziekenhuizen.

Margriet Schneijder, vice-voorzitter van de NFU en voorzitter van de RvB Van het UMC Utrecht nodigde de deelnemers uit om op het gebied van kwaliteitsverbetering en ‘Anders verantwoorden’ de volgende stap te zetten. Drie sprekers deelden hun ervaringen met die volgende stap op een kronkelig pad.

80 indicatoren liet men los
Zo vertelde Hans van der Hoeven, hoogleraar Intensive Care Geneeskunde in het Radboud MC en lid van het Consortium Kwaliteit van Zorg, over het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). Met een aantal collega-IC’s stelde men in Nijmegen een kernset van 16 kwaliteitsindicatoren op. De overige meer dan 80 indicatoren liet men los. De tijd die nodig was voor registratie daalde met ruim 40%, zo’n 2,5 uur per shift!

Een breed samengesteld forum besprak aan de hand van twee stellingen hoe we nu de kwaliteit en veiligheid bewaken en wat de mogelijkheden zijn. Dat werd een hoopvol en mooi gesprek. Duidelijk werd dat ‘Anders Verantwoorden’ niet alleen nodig om de ervaren registratielast te reduceren maar vooral kansen biedt. Het kan de zorg aantrekkelijker maken voor medewerkers en beter voor patiënten.

Een goed gesprek
Hugo Solleveld van de IGJ legde de nadruk op het belang van onderling vertrouwen tussen inspectie en bestuurders. ‘Wij slaan niet direct aan op wat niet goed ging. Ons streven is een goed gesprek.’ De aanpak van ‘Anders Verantwoorden’ draagt daaraan bij.

Ook Dirk Jan van den Berg (Zorgverzekeraars Nederland) wil graag meewerken: ’Anders Verantwoorden’ gaat over kwaliteit en veiligheid maar óók over een ander contact tussen behandelaar en patiënt. Dat juichen wij toe. Daar zit echt meerwaarde in. Lang niet alles is meetbaar. De gezondheidszorg is geen procesindustrie.’

[Lees het uitgebreidere verslag van de bijeenkomst en een visueel verslag]