Ambitieus literatuuronderzoek meet werking en waarde uitkomstgerichte zorg

Vier onderzoeksgroepen hebben, onder coördinatie van de NFU, een ambitieus wetenschappelijk literatuuronderzoek uitgevoerd naar de werking en toegevoegde waarde van uitkomstgerichte zorg. Dit onderzoek is onderdeel van de kennisagenda van het landelijke Programma Uitkomstgerichte zorg.

Op 10 maart jl. zijn tijdens een webcast van het Linnean initiatief de uitkomsten van het literatuuronderzoek gepresenteerd. Gespreksleider was Arie Franx, ambassadeur Uitkomstgerichte Zorg, lid van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg en medevoorzitter van Linnean. Hij sprak in drie verschillende rondes met onderzoekers, medisch specialisten, een verpleegkundige, een beleidsmaker en een patiënt over de praktische lessen uit de literatuuronderzoeken. Het ging over de waarde van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) voor de dagelijkse zorg, hoe we met geaggregeerde PROM-data kunnen leren en verbeteren en hoe kosteninformatie waardegedreven zorg bevordert.

Meer informatie
De literatuuronderzoeken zijn uitgevoerd door IQ Healthcare - Radboud UMC, ESHPM, Erasmus MC en Amsterdam UMC.  De webcast van 10 maart 2022 is via de samenvatting van de webcast op het platform van uitkomstgerichte zorg terug te kijken. Daar zijn ook factsheets en praatplaten van de literatuurstudies zijn gepubliceerd.