Aftrap NFU-master

Op 19 juni 2014 is de officiële aftrap gegeven voor de master Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg. 24 talentvolle medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici zijn geselecteerd om in september met deze master te starten die is ontwikkeld vanuit het consortium Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). In twee jaar tijd zullen de deelnemers opgeleid worden tot change agents: leiders en inspirerende ambassadeurs bij het voortdurend verbeteren van kwaliteit en veiligheid.

In de Verenigde Staten bestaat een vergelijkbare opleiding tot safety officer al. ‘Met deze opleiding gaan jullie niet één leven sparen, maar een systeem inrichten waarmee vele levens gespaard gaan worden’, voorspelde Maureen Bisognano, president en CEO van het gerenommeerde Institute of Healthcare Improvement in Boston bij de aftrap op grond van haar ervaringen.

Opzet master
Voor deze post initiële master hebben de acht UMC’s de ontwikkeling van een module op zich genomen. ‘Ik ben er trots op dat het is gelukt om met alle UMC’s deze opleiding te ontwikkelen. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking waarbij ieder UMC zijn eigen rol en eigen kracht heeft ingezet bij de verschillende modules’, zei Paul Smits, decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

In de tweejarige masteropleiding gaan de deelnemers ook aan de slag met een verbetertraject in hun eigen ziekenhuis. Alle deelnemers hebben de expliciete steun van de eigen Raad van Bestuur.

Leiderschap in beweging
Leiderschap is een belangrijk thema in de opleiding omdat dit steeds weer cruciaal blijkt bij veranderingen. Erik Heineman, hoogleraar chirurgie in Groningen gaf bij de aftrap alvast een voorschotje op waar de studenten. ‘Complexiteit en onzekerheid zijn de regel, niet de uitzondering. Bereid je voor op beweging, altijd beweging.'

Diversiteit deelnemers
Hoewel de opleiding door de NFU is ontwikkeld, zijn er ook deelnemers van niet-academische ziekenhuizen en van huisartspraktijken. Dat wordt door iedereen bij de aftrap als positief ervaren omdat zo ook kennis en goede voorbeelden in andere zorginstellingen benut worden. Ook het feit dat voor deze master ambitieuze deelnemers uit meerdere disciplines zijn geselecteerd is een toegevoegde waarde voor de opleiding. Juist die soms verschillende perspectieven en achtergrond kunnen elkaar versterken, maar blijken nu in de praktijk vaak lastig te overbruggen.

Boodschap van het ministerie van VWS
Het ministerie van VWS liet bij monde van Hugo van Kasteel (Directie curatieve zorg, portefeuille patiëntveiligheid) weten: ‘Jullie zijn de nieuwe kwaliteitsambassadeurs, de aanjagers die met de keuze voor deze opleiding het verschil kunnen maken. Ik hoop veel van u te horen.’