Afscheid consortiumlid prof. Job Kievit

Recent nam prof. dr. Job Kievit (LUMC) afscheid van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Consortiumlid-van-het-eerste-uur, dat wil zeggen: sinds 2010.

Op 11 september jl. hield Job zijn afscheidscollege in het Leidse Academiegebouw. Zorgvisie deed er verslag van in een nieuwsbericht getiteld ‘Het verblindende geloof van VBHC’.

Job ontving de onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

We danken Job voor al zijn bijdragen in het consortium en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst.