Advanced Training Program Waardegedreven Zorg inspireert

De eerste bijeenkomst van het Advanced Programm Waardegedreven Zorg werd vanwege de coronacrisis een online bijeenkomst. Ondanks de aangepaste vorm was de middag met veel ruimte voor uitwisseling erg inspirerend, volgens twee enthousiaste deelnemers en procesbegeleider Nienke Hendriks (LUMC).

Deze nieuwe NFU-leergang is gericht op zorgprofessionals en ondersteuners die deelnemen aan een project waardegedreven zorg. Alle deelnemers hadden voor de bijeenkomst al vier e-learnings doorlopen om kennis over het onderwerp op te bouwen en te vertalen naar de eigen praktijk. “In de e-learning zie je filmpjes van collega’s, krijg je informatie over waardegedreven zorg en nuttige en logische opdrachten. Je werkt ook aan je eigen portfolio, een beschouwing van je eigen traject”, vertelt deelnemer Eefje van Vliet. Ze is als verloskundige betrokken bij het project waardegedreven zorg op de afdeling verloskunde van het Erasmus MC. “We hebben de implementatiefase, waarbij we nieuwe werkwijzen hebben beproefd, achter de rug en gaan nu echt waardegedreven werken. Zo zijn we gestart met PROMs, waarin de patiënt aangeeft waar ze het over wil hebben en of ze bijvoorbeeld angst ervaart.”

Collega’s enthousiast maken
Van Vliet hoopt in deze advanced training vooral meer handvatten te krijgen om deze nieuwe manier van waardegedreven werken over te brengen op collega’s en hen te enthousiasmeren. Dat is ook de belangrijkste motivatie van Jan Jaap Hendrickx (KNO-arts en Hoofdhalschirurg in Amsterdam UMC). Als trekker van de waardentuin Hoofdhalsoncologie hoopt hij vooral meer kennis op te doen over de implementatie van waardegedreven zorg. “Hoe krijg je collega-specialisten enthousiast en hoe krijg je hen in de verandermodus? En wat kan ik doen om hen én de buitenwereld ervan te overtuigen dat waardegedreven zorg de gezondheidszorg beter maakt? Met die vraagstukken hoop ik met deze training verder te komen.” Met de presentatie van de acht processtappen van John Kotter tijdens de bijeenkomst op 11 maart werd hij op zijn wenken bediend. “Die presentatie over verandermanagement was verhelderend en sloot goed aan bij mijn vraag om collega’s mee te krijgen in ons veranderproces.”

Gestructureerd ervaringen delen
De nadruk tijdens de bijeenkomst lag op het gestructureerd uitwisselen van ervaringen met collega’s, Aan de hand van drie concrete opdrachten faciliteerde procesbegeleider Nienke de gesprekken in één van de subgroepen. Zo kregen de deelnemers eerst de opdracht om kort wat over hun project te vertellen waarna de andere deelnemers twee vragen mochten stellen. “De andere opdrachten gingen over het betrekken van de patiënt, over inzichten uit het veranderproces en het betrekken van regionale zorgpartners.”
De gesprekken kwamen volgens Nienke vanzelf op gang. “De motivatie om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen is groot. Vragen van collega’s leidden regelmatig tot andere inzichten. Over het nut en noodzaak van het betrekken van patiënten bij de implementatie van waardegedreven zorg zaten de deelnemers duidelijk op één lijn. Als je waarde wilt toevoegen voor de patiënten, dan moet je hen daar ook naar vragen.”

Blikverruimend
Deelnemers waren volgens Nienke enthousiast om zo gericht van elkaar te leren. Eefje en Jan Jaap beamen dat volmondig. “Je merkt dat anderen tegen dezelfde problemen aanlopen. De oplossing van de ene deelnemer is vaak goed toepasbaar in de situatie van de ander en helpt om anders naar je eigen situatie of oplossing te kijken”, zegt Jan Jaap. “De inbreng van collega’s uit andere vakgebieden daagt mij uit om buiten mijn gebruikelijke blikveld naar mijn eigen praktijk te kijken. Dat inspireert.”
De verhalen van anderen staken Eefje ook een hart onder de riem. “Zo hoorde ik dat het werken met een dashboard snel went, ook voor patiënten, dat het echt meerwaarde heeft én dat het geen extra tijd hoeft te kosten. Ik kreeg ook praktische tips over hoe we patiënten kunnen herinneren aan het invullen van de PROM-vragenlijst. Deze eerste bijeenkomst was voor mij praktisch én inspirerend.”

De thema’s voor de volgende drie bijeenkomsten zijn ‘Data in beeld’, ‘Patiëntgerichte zorg voor de beste prijs’ en ‘Grensoverstijgend verbeteren’. Daarnaast staat nog een werkbezoek aan een ziekenhuis in Jönköping in Zweden op het programma. Aan de training doen 28 deelnemers mee uit vijf umc’s. Lees meer over ATP.