Nieuws

10 April 2018
Doe mee: sturen op kwaliteit in ziekenhuizen en regionale netwerken

Doe mee: sturen op kwaliteit in ziekenhuizen en regionale netwerken

In 2018 staat de implementatie en verspreiding van de resultaten en de nieuwe inzichten uit de twintig projecten van het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit centraal. Dit…
10 April 2018

Sturen op… patiëntparticipatie en kwaliteit van ketenzorg

Hoe stuur je op patiënt- en familieparticipatie, en wat is betekenisvolle stuurinformatie voor de hoofdhals-oncologische keten? In dit nieuwsbericht lichten we er twee…
9 April 2018

Vertrouwen IGJ in Experiment ZIRE

Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate experimenteren met het verminderen van de regeldruk. In experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) – dat plaatsvindt binnen de samenwerking van…
9 April 2018
Hoe train je interprofessionele samenwerking in het ziekenhuis?

Hoe train je interprofessionele samenwerking in het ziekenhuis?

In de afgelopen decennia is de patiëntenzorg drastisch veranderd. De meeste behandelingen worden tegenwoordig uitgevoerd door interprofessionele teams. Het optimaliseren…
9 April 2018
Schijnwerpers op zorgverbetering door samenwerking in oncologie

Schijnwerpers op zorgverbetering door samenwerking in oncologie

Samen met V&VN, SONCOS en het UMCG Cancer Center zetten we op 2 mei de schijnwerpers op de zorgverbetering in de Nederlandse oncologie tijdens de interactieve bijeenkomst…
19 February 2018
Geslaagde site visit Sturen op Kwaliteit

Geslaagde site visit Sturen op Kwaliteit

Op 19 januari 2018 heeft een site visit plaatsgevonden van het programma Sturen op Kwaliteit van het Citrienfonds. Een site visit is één van de manieren voor ZonMw…
19 December 2017
Oogsttijd voor programma Sturen op Kwaliteit

Oogsttijd voor programma Sturen op Kwaliteit

Welke kwaliteitsinformatie is volgens bestuurders, patiënten en professionals het meest relevant voor de Raad van Bestuur? Op die vraag wordt in twintig projecten binnen…
19 December 2017
Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet 2017

Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet 2017

Voor het derde jaar organiseerde het Citrienfonds het Meet & Greet symposium; dit jaar op 17 november met als thema Samen verbeteringen binnen bereik brengen. Daar werd de…
18 December 2017
PROMs en PREMs: samen komen we verder

PROMs en PREMs: samen komen we verder

Een korte update over een Europees initiatief voor de keuze voor een generieke PROM en over ontwikkelingen dichtbij huis voor het verder leren van PREMs.
18 December 2017
De patiënt betrekken: hoe doen we dat?

De patiënt betrekken: hoe doen we dat?

Dit is een belangrijk vraagstuk in het programma Verbeteren van Kwaliteit, en heel concreet tijdens een Expertmeeting op 16 november j.l., met de vier deelnemende umc’s van…