Nieuws

29 september 2016

Praktische lessen uit lokale dashboardontwikkeling

Wat valt er te leren van de ervaring van ziekenhuizen met het verzamelen en gebruiken van kwaliteitsinformatie om gericht de zorg te verbeteren?
29 september 2016
Terugblik: interactieve workshop over PROM in zorgpraktijk

Terugblik: interactieve workshop over PROM in zorgpraktijk

Op 24 juni jl. namen meer dan 110 personen deel aan de workshop ‘Hoe gebruik je een PROM in de zorgpraktijk’. Het NFU-expertisenetwerk PRO organiseerde deze workshop samen…
29 september 2016
Eerste diploma’s NFU-master

Eerste diploma’s NFU-master

Zeventien medisch specialisten, verpleegkundigen en apothekers hebben de tweejarige NFU-master succesvol afgerond. Zij kregen op 7 september jl hun masterdiploma. Nog niet…
28 juni 2016
Gedeeld: training Samen Beslisen voor AIOS én opleiders

Gedeeld: training Samen Beslisen voor AIOS én opleiders

Toerusting van zorgprofessionals in samen beslissen is een belangrijk stap in de daadwerkelijke implementatie ervan in de praktijk van de patiëntenzorg. Maar hoe werken de…
28 juni 2016
Nieuw: Toolbox leren interprofessioneel samenwerken

Nieuw: Toolbox leren interprofessioneel samenwerken

Op 10 juni 2016 organiseerde het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg een symposium over leren interprofessioneel werken, waarbij het delen van ervaringen met en inspirerende…
28 juni 2016

Zeven afwegingen bepalen relevantie van kwaliteitsregistraties

Het aantal kwaliteitsregistraties stijgt in rap tempo in Nederland. Zeven afwegingen zijn bepalend voor de maatschappelijke relevantie van kwaliteitsregistratie, en vormen…
28 juni 2016
Speerpunten in de gezamenlijke ambitie van de acht umc’s

Speerpunten in de gezamenlijke ambitie van de acht umc’s

De umc’s werken in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg samen aan steeds zorguitkomsten die er voor de patiënt het meest toe doen, en stellen daarbij het samen leren en…
3 mei 2016

Gezocht: voorbeeldprojecten PROs en/of PROMs

Professionals ondersteunen in het betrouwbaar meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten om de kwaliteit van zorg te monitoren en te verbeteren: dat beogen de onderzoekers die…
6 april 2016
Toekomstige ambities van de samenwerkende umc’s

Toekomstige ambities van de samenwerkende umc’s

Verbeteren van zorguitkomsten die er voor de patiënt het meest toe doen. Dat gaat de kern worden van het nieuwe meerjarenplan van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. En…
6 april 2016

Verkenning Topclass Kwaliteit & Innovatie van start

Na de succesvolle start van de NFU-master voor ervaren zorgprofessionals wordt in de komende maanden de mogelijkheid van een ‘Topclass Kwaliteit & Innovatie voor…