Nieuws

3 February 2017
Over stuurinformatie en ‘stretch goals’ voor kwaliteit

Over stuurinformatie en ‘stretch goals’ voor kwaliteit

Bestuurders en zorgprofessionals zich de vraag laten stellen welke kwaliteitsinformatie het meest behulpzaam is voor het goede – inhoudsvolle – gesprek tussen de…
2 February 2017
Verbeterambities? Ga systematisch te werk

Verbeterambities? Ga systematisch te werk

Welke verbeterstrategieën zijn er? Waar richten zij zich op? En hoe pas je ze het beste toe? Dit onderwerp staat centraal in de Module ‘Kwaliteitsverbetering en implementatie…
2 February 2017
Samen werken aan peer support - les 1: begin klein

Samen werken aan peer support - les 1: begin klein

Een zorgvuldige peer support zodat zorgprofessionals er niet alleen voor staan als er iets mis gaat. Vanuit deze drive werken clinici en stafadviseurs kwaliteit uit zes…
2 February 2017
Organiseren van zorg voor de beste uitkomsten

Organiseren van zorg voor de beste uitkomsten

Hoe organiseren we de zorg zó dat teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste uitkomsten van zorg kunnen nemen? In het verbetercluster ‘Redesign van…
24 January 2017
Invited! NFU invitational conference ‘Organizing for Improvement’ in London

Invited! NFU invitational conference ‘Organizing for Improvement’ in London

Quality improvement in health care is about delivering better outcomes and experiences for patients. Improvement appears to be necessary but hard. In this invitational…
24 January 2017
UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

Onder de naam Topaas werken de acht universitair medische centra (umc’s) samen aan het versterken van de kwaliteit van zorg. De huidige nadruk op verantwoorden zal niet…
21 December 2016
5 uitkomst- en 7 procesindicatoren voor CVA-keten

5 uitkomst- en 7 procesindicatoren voor CVA-keten

Vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is in de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties voor zorgketens/-netwerken. Dit…
21 December 2016

Verhuisd

Samen met de acht umc's werken we als consortiumteam aan de gezamenlijke ambities van de acht umc's om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
21 December 2016
Experimenteren voor zinvolle registratie

Experimenteren voor zinvolle registratie

Wat is de invloed van minder registratiedruk op de motivatie van zorgverleners om te werken aan kwaliteit van zorg?
21 December 2016
Nieuwe projecten gestart in het programma Sturen op Kwaliteit

Nieuwe projecten gestart in het programma Sturen op Kwaliteit

Op 1 november 2016 startten zes nieuwe projecten waarin professionals met Raden van Bestuur, patiënten en ketenpartners werken aan het op handzame wijze op…