Nieuws

24 januari 2017
UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

Onder de naam Topaas werken de acht universitair medische centra (umc’s) samen aan het versterken van de kwaliteit van zorg. De huidige nadruk op verantwoorden zal niet…
21 december 2016
5 uitkomst- en 7 procesindicatoren voor CVA-keten

5 uitkomst- en 7 procesindicatoren voor CVA-keten

Vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is in de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties voor zorgketens/-netwerken. Dit…
21 december 2016

Verhuisd

Samen met de acht umc's werken we als consortiumteam aan de gezamenlijke ambities van de acht umc's om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
21 december 2016
Experimenteren voor zinvolle registratie

Experimenteren voor zinvolle registratie

Wat is de invloed van minder registratiedruk op de motivatie van zorgverleners om te werken aan kwaliteit van zorg?
21 december 2016
Nieuwe projecten gestart in het programma Sturen op Kwaliteit

Nieuwe projecten gestart in het programma Sturen op Kwaliteit

Op 1 november 2016 startten zes nieuwe projecten waarin professionals met Raden van Bestuur, patiënten en ketenpartners werken aan het op handzame wijze op…
19 december 2016
Met NFU-korting naar International Forum: t/m 30 januari!

Met NFU-korting naar International Forum: t/m 30 januari!

Ga ook dit jaar mee naar het International Forum on Quality and Safety in Healthcare: van 26 tot 28 april 2017 in Londen! Voor umc’ers, en studenten en alumni van de…
9 november 2016

Negen ton subsidie toegekend voor implementatie ‘Samen Beslissen’

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg een subsidie van bijna 9 ton toegekend voor het project…
4 oktober 2016

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter, vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch…
29 september 2016
Nieuwe NFU-visie op kwaliteit: Meer waarde voor de patiënt

Nieuwe NFU-visie op kwaliteit: Meer waarde voor de patiënt

Voor de periode van 2017-2020 stellen de samenwerkende acht umc’s de waarde voor de patiënt, cultuurverandering, en samenwerking binnen en buiten de umc’s én in de regio…
29 september 2016
Uitgenodigd: Meet & Greet Citrienfonds

Uitgenodigd: Meet & Greet Citrienfonds

Wilt u op de hoogte blijven en meepraten over de innovaties waaraan de umc’s met hun netwerk en andere zorgaanbieders werken binnen de Citrienprogramma’s? Om bij te dragen…