Nieuws

22 april 2017

Samen sterker voor méér Samen Beslissen

Een jonge vader wil een complexe knieoperatie ondergaan zodat hij later mogelijk toch nog met zijn zoontje kan voetballen. Een dame van 82 jaar wil, koste wat het kost, graag…
3 april 2017

Praktische toolbox voor gebruikers van PROMs in de zorg nu online

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde…
16 februari 2017

Tien ziekenhuizen en twee umc’s starten met implementatieprogramma Beslist samen!

Het implemenatieprogramma Beslist Samen! dat 1 maart start, houdt in dat met behulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZIN) in de geselecteerde ziekenhuizen en…
3 februari 2017
Over stuurinformatie en ‘stretch goals’ voor kwaliteit

Over stuurinformatie en ‘stretch goals’ voor kwaliteit

Bestuurders en zorgprofessionals zich de vraag laten stellen welke kwaliteitsinformatie het meest behulpzaam is voor het goede – inhoudsvolle – gesprek tussen de…
2 februari 2017
Verbeterambities? Ga systematisch te werk

Verbeterambities? Ga systematisch te werk

Welke verbeterstrategieën zijn er? Waar richten zij zich op? En hoe pas je ze het beste toe? Dit onderwerp staat centraal in de Module ‘Kwaliteitsverbetering en implementatie…
2 februari 2017
Samen werken aan peer support - les 1: begin klein

Samen werken aan peer support - les 1: begin klein

Een zorgvuldige peer support zodat zorgprofessionals er niet alleen voor staan als er iets mis gaat. Vanuit deze drive werken clinici en stafadviseurs kwaliteit uit zes…
2 februari 2017
Organiseren van zorg voor de beste uitkomsten

Organiseren van zorg voor de beste uitkomsten

Hoe organiseren we de zorg zó dat teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste uitkomsten van zorg kunnen nemen? In het verbetercluster ‘Redesign van…
24 januari 2017
Invited! NFU invitational conference ‘Organizing for Improvement’ in London

Invited! NFU invitational conference ‘Organizing for Improvement’ in London

Quality improvement in health care is about delivering better outcomes and experiences for patients. Improvement appears to be necessary but hard. In this invitational…
24 januari 2017
UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

UMC’s stellen verbeteren boven verantwoorden

Onder de naam Topaas werken de acht universitair medische centra (umc’s) samen aan het versterken van de kwaliteit van zorg. De huidige nadruk op verantwoorden zal niet…
21 december 2016
5 uitkomst- en 7 procesindicatoren voor CVA-keten

5 uitkomst- en 7 procesindicatoren voor CVA-keten

Vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is in de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties voor zorgketens/-netwerken. Dit…