Nieuws

30 September 2019
Leren van calamiteiten in teams vraagt extra aandacht

Leren van calamiteiten in teams vraagt extra aandacht

Tijdens de bijeenkomst ‘Onvoldoende (interprofessioneel) teamfunctioneren’ van het kennisnetwerk Interprofessionele Samenwerking op 16 september jl. sprak Jan Jaap…
24 September 2019

Conferentie Top & Teamspelers op 7 november

Medisch teamwerk is essentieel voor optimale patiëntenzorg. Professionals zijn niet alleen topspelers, maar moeten ook teamspelers zijn. Deze jaarlijkse conferentie van het…
23 September 2019
Jaarcongres De Qruxx van Kwaliteit op 5 november

Jaarcongres De Qruxx van Kwaliteit op 5 november

Hoe borgt u kwaliteit in een veranderend zorglandschap met zorgnetwerken? Deze vraag staat centraal op de tweede editie van het Jaarcongres De Qruxx van Kwaliteit op 5 november…
26 June 2019
Meerjarenverslag 2017-18: Zo werken we samen aan onze ambitie

Meerjarenverslag 2017-18: Zo werken we samen aan onze ambitie

Als umc’s werken we aan betere uitkomsten en ervaringen van onze patiënten, zodat de verbeterenergie bij zorgprofessionals weer de ruimte krijgt. Ons kleurrijke…
24 June 2019
Zorgnetwerk streeft naar patiëntgerichte zorg

Zorgnetwerk streeft naar patiëntgerichte zorg

Meer waarde voor de patiënt realiseren, vraagt om een aanpak die gericht is op integrale zorg rond de individuele patiënt, over de grenzen van het ziekenhuis heen. Dat…
17 June 2019
Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Het LUMC implementeert een vernieuwd patiëntenportaal mijnLUMC. Na het basiszorgpad volgen in 2019 negen zorgpaden voor specifieke aandoeningen. De eerste ervaringen zijn…
12 June 2019
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars in gesprek over Samen Beslissen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars in gesprek over Samen Beslissen

Wat precies de gevolgen zijn van de implementatie van Samen Beslissen op financieel gebied, is voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog niet duidelijk. Dat maakt het nog…
6 June 2019
Kwaliteit van intensive care zorg – lectorale rede van alumnus dr. Frederique Paulus

Kwaliteit van intensive care zorg – lectorale rede van alumnus dr. Frederique Paulus

Op 4 juni sprak dr. Frederique Paulus (Amsterdam UMC), lector Critical Care aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uit. Zij schetste wat ‘Wij gaan goed voor…
16 May 2019
Uitgekomen: rapport voor kansrijke agenda Anders Verantwoorden

Uitgekomen: rapport voor kansrijke agenda Anders Verantwoorden

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zoekt nieuwe manieren van verantwoorden om publiek en belanghebbenden te laten zien hoe het met kwaliteit van zorg in umc’s is…
5 May 2019

Dashboard geeft patiënten inzicht in eigen uitkomsten

Het programma 'Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat' richt zich op het gebruik van uitkomstinformatie in het beslisproces. Het is de bedoeling dat deze…