Nieuws

28 March 2019
Nieuwsgierigheid, ambities en stappen zetten richting waardegedreven zorg

Nieuwsgierigheid, ambities en stappen zetten richting waardegedreven zorg

"Neem het zorgproces als uitgangspunt als je de zorg persoons- en waardegedreven wil inrichten." Marion van der Kolk, chirurg in het Radboudumc hoopt dat dit een…
26 March 2019

Internationale uitwisseling: wat kunnen we leren van Intermountain Healthcare? Zweden? Denemarken?

Het afgelopen jaar vonden invitationals plaats waarbij nationale en internationale experts presentaties hebben gegeven over sturen op kwaliteit. Dit zijn leerzame bijeenkomsten…
15 March 2019

Betere nazorg voor geopereerde kinderen met een aangeboren aandoening

Op de afdeling kinderchirurgie van Amsterdam UMC is vanuit het programma Sturen op Kwaliteit een verbeterproject uitgevoerd. Dit project is ingebed in het bredere Follow…
25 February 2019
Kleine dingen maken het verschil in klantbeleving

Kleine dingen maken het verschil in klantbeleving

Met waardegedreven zorg streven umc’s niet alleen naar de beste uitkomsten, maar ook naar goede patiëntervaringen. Op de afdeling gynaecologie/oncologie in het AMC…
14 February 2019
Dr. Edwina Doting (arts-microbioloog UMCG): ‘Ik wil levenslang blijven leren’

Dr. Edwina Doting (arts-microbioloog UMCG): ‘Ik wil levenslang blijven leren’

Edwina Doting rondde afgelopen jaar de postacademische NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg af én studeerde af als arts-microbioloog. Haar ambitie…
8 February 2019
Lagerhuisdebat over het verbeteren van patiëntenzorg

Lagerhuisdebat over het verbeteren van patiëntenzorg

Meer sturen op kwaliteit en minder op verantwoorden. Met deze opdracht gingen ziekenhuisbestuurders met elkaar in gesprek. Een ‘Lagerhuisdebat’ sloot de…
14 December 2018
Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen begint bij het verwachte eindpunt

Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen begint bij het verwachte eindpunt

Het Erasmus MC heeft een aparte polikliniek voor patiënten die twijfelen welke behandeling het beste past bij hun wensen en behoeften en daar met hun arts niet uit komen.…
14 December 2018
Nieuw: e-learning Teamsamenwerking

Nieuw: e-learning Teamsamenwerking

Experts uit umc’s hebben een e-learning Teamsamenwerking ontwikkeld voor zorgprofessionals (in principe alle leden van het zorgteam) in de tweede- en derdelijnszorg. De…
14 December 2018
Expertmeeting: hoe ziet een goed kwaliteitsdashboard eruit?

Expertmeeting: hoe ziet een goed kwaliteitsdashboard eruit?

Hoe ziet een goed kwaliteitsdashboard eruit? Hoe maak je dit ‘werkend’ in je eigen instelling en hoe zet het aan tot actie? Betrokkenen van 27 zorginstellingen en…
12 December 2018
Verdere bundeling krachten umc’s in werken aan waardegedreven zorg

Verdere bundeling krachten umc’s in werken aan waardegedreven zorg

Sinds september komen zorgprofessionals in het programma Waardegedreven Zorg samen in expertcommissies voor patiënten met CVA, borstkanker en schisis. In de loop van 2019…