Nieuws

19 december 2017
Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet 2017

Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet 2017

Voor het derde jaar organiseerde het Citrienfonds het Meet & Greet symposium; dit jaar op 17 november met als thema Samen verbeteringen binnen bereik brengen. Daar werd de…
18 december 2017
PROMs en PREMs: samen komen we verder

PROMs en PREMs: samen komen we verder

Een korte update over een Europees initiatief voor de keuze voor een generieke PROM en over ontwikkelingen dichtbij huis voor het verder leren van PREMs.
18 december 2017
De patiënt betrekken: hoe doen we dat?

De patiënt betrekken: hoe doen we dat?

Dit is een belangrijk vraagstuk in het programma Verbeteren van Kwaliteit, en heel concreet tijdens een Expertmeeting op 16 november j.l., met de vier deelnemende umc’s van…
18 december 2017
Richtlijnen vormen een lastige opgave voor ziekenhuisbestuurders

Richtlijnen vormen een lastige opgave voor ziekenhuisbestuurders

Ziekenhuisbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die geleverd wordt in hun instelling. Maar het afdwingen van compliance aan regels en richtlijnen is…
18 december 2017
Waardevolle inspiratieweek Samen de Regie in het Erasmus MC

Waardevolle inspiratieweek Samen de Regie in het Erasmus MC

Net als andere umc's wil het Erasmus MC méér waarde toevoegen voor de patiënt. Samen de Regie is de paraplu waaronder het Erasmus MC haar zorg verleent. In Samen de Regie…
3 oktober 2017
Eerder werk in de schijnwerpers

Eerder werk in de schijnwerpers

Als samenwerkende umc’s zijn we al volop van start met het meerjarenplan Topaas (2017-2020). Alle reden om datgene wat in de voorgaande periode tot stand is gebracht…
3 oktober 2017
Zinvolle verbeterinformatie over verpleegkundige handelen

Zinvolle verbeterinformatie over verpleegkundige handelen

Gerichte en actuele feedback over verpleegkundige indicatoren maakt externe prestatie-indicatoren nuttig voor kwaliteitsverbetering op de werkvloer. Maar dat ziekenhuizen deze…
3 oktober 2017
International Forum 2018 in voorbereiding

International Forum 2018 in voorbereiding

De voorbereidingen van het International Forum on Quality and Safety in Healthcare in Amsterdam (2-4 mei 2018) zijn in volle gang. Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is een…
3 oktober 2017
MijnIBDcoach: substantiële verbeteringen voor patiënt én zorgsector chronische inflammatoire darmziekten

MijnIBDcoach: substantiële verbeteringen voor patiënt én zorgsector chronische inflammatoire darmziekten

De kern van dit succesverhaal uit het Maastricht UMC+ betreft een digitale applicatie voor patiënt, arts en verpleegkundige voor gestructureerde monitoring, zelfmanagement…
29 september 2017
Leren van heropnames

Leren van heropnames

“Ongeplande heropnames zijn belastend voor patiënten en kostbaar voor ziekenhuizen. Specialisten in het UMC Utrecht en het AMC nemen heropnames onder de loep om de zorg te…