Nieuws

9 October 2019
In gesprek met andere partijen over Anders Verantwoorden

In gesprek met andere partijen over Anders Verantwoorden

Zorgverzekeraars, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, NZA, Patiëntenfederatie Nederland en andere partijen hebben positief gereageerd op de uitnodiging van het…
8 October 2019

Samen pionieren met uitkomsten in Waardegedreven Zorg

Waardegedreven zorg is een prachtig concept om de patiënt echt partner te maken, vindt Jan Hazelzet, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van zorg (Erasmus MC) en lid van het…
7 October 2019
‘Mijn kwaliteitswerk heeft meer diepgang gekregen door de NFU-master’

‘Mijn kwaliteitswerk heeft meer diepgang gekregen door de NFU-master’

Anneke Groenhuijzen (ziekenhuisapotheker en decaan Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het Bravis Ziekenhuis) rondde vorig jaar de NFU-Master Kwaliteit en Veiligheid in de…
7 October 2019
Vier nieuwe expertcommissies aan de slag met waardegedreven zorg

Vier nieuwe expertcommissies aan de slag met waardegedreven zorg

Dit najaar gaan de umc’s in vier nieuwe expertcommissies aan de slag in het NFU-programma Waardegedreven Zorg: hoofd-hals-oncologie, slokdarmkanker, chronische nierschade…
30 September 2019
Leren van calamiteiten in teams vraagt extra aandacht

Leren van calamiteiten in teams vraagt extra aandacht

Tijdens de bijeenkomst ‘Onvoldoende (interprofessioneel) teamfunctioneren’ van het kennisnetwerk Interprofessionele Samenwerking op 16 september jl. sprak Jan Jaap…
24 September 2019

Conferentie Top & Teamspelers op 7 november

Medisch teamwerk is essentieel voor optimale patiëntenzorg. Professionals zijn niet alleen topspelers, maar moeten ook teamspelers zijn. Deze jaarlijkse conferentie van het…
23 September 2019
Jaarcongres De Qruxx van Kwaliteit op 5 november

Jaarcongres De Qruxx van Kwaliteit op 5 november

Hoe borgt u kwaliteit in een veranderend zorglandschap met zorgnetwerken? Deze vraag staat centraal op de tweede editie van het Jaarcongres De Qruxx van Kwaliteit op 5 november…
26 June 2019
Meerjarenverslag 2017-18: Zo werken we samen aan onze ambitie

Meerjarenverslag 2017-18: Zo werken we samen aan onze ambitie

Als umc’s werken we aan betere uitkomsten en ervaringen van onze patiënten, zodat de verbeterenergie bij zorgprofessionals weer de ruimte krijgt. Ons kleurrijke…
24 June 2019
Zorgnetwerk streeft naar patiëntgerichte zorg

Zorgnetwerk streeft naar patiëntgerichte zorg

Meer waarde voor de patiënt realiseren, vraagt om een aanpak die gericht is op integrale zorg rond de individuele patiënt, over de grenzen van het ziekenhuis heen. Dat…
17 June 2019
Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Kwaliteit consult omhoog door mijnLUMC

Het LUMC implementeert een vernieuwd patiëntenportaal mijnLUMC. Na het basiszorgpad volgen in 2019 negen zorgpaden voor specifieke aandoeningen. De eerste ervaringen zijn…