Nieuws

14 December 2015
Beloftevolle start van programma Sturen op kwaliteit

Beloftevolle start van programma Sturen op kwaliteit

Bestuurders onderstrepen het belang van deugdelijke en overzichtelijke kwaliteitsinformatie voor hun rol als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in umc’s.…
14 December 2015
Perioperatieve veiligheid stimuleren

Perioperatieve veiligheid stimuleren

De perioperatieve richtlijn is voor de umc’s een belangrijk instrument om de patiëntveiligheid in het zorgproces van operatieve patiënten te garanderen. Om de implementatie…
14 December 2015

Bundeling van kennis en instrumenten voor PRO(M)s

Patient-Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van gezondheid of welzijn die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. De inzet van instrumenten om deze uitkomsten te meten -…
21 September 2015

Effectieve rapportage uit kwaliteitsregistraties

Op 10 september 2015 discussieerden deelnemers van de NFU-expertisenetwerken ‘Selectie en analyse van indicatoren’ en ‘Patiënt reported outcomes’ (PRO) samen met andere…
21 September 2015

Transparantie: waar moet dat heen?

Op 17 september 2015 verzorgde het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg het programma van de netwerkbijeenkomst ‘Transparantie in de curatieve zorg; waar moet dat heen? Obstakels…
18 September 2015
Start programma Sturen op Kwaliteit

Start programma Sturen op Kwaliteit

“Vanuit een gezamenlijke visie op kwaliteit en transparantie inzetten op het verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie op ziekenhuisniveau, zodat de…
16 September 2015
Zorgprofessionals met ambitie voor kwaliteit!

Zorgprofessionals met ambitie voor kwaliteit!

De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit van zorg nodig. Bent u zorgprofessional en is dat uw ambitie? Meldt u dan aan voor de NFU-master Kwaliteit en Veiligheid…
9 September 2015
Nico van Weert nieuwe coördinator NFU-consortium

Nico van Weert nieuwe coördinator NFU-consortium

Dr. Nico van Weert is per 1 september 2015 benoemd als coördinator van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Hij volgt hiermee dr. Jetty Hoeksema op die met pensioen gaat.
21 July 2015

Gepubliceerd: ‘Een proactive benadering van risico’s’

Dr. Marieke Zegers en collega's hebben een artikel gepubliceerd in het NTvG over instrumenten voor ziekenhuisbestuurders om kwaliteits- en veiligheidsrisico’s vroegtijdig…
16 June 2015

Implementatiechecklist in Kennisbank Kwaliteitsinstituut

In de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland ontwikkelden implementatiedeskundigen uit het MUMC+ en het…