Nieuws

16 December 2015

Uitnodiging symposium en oratie Jan Hazelzet: 15 januari

‘De Patiënt bepaal(d)t: Tijd voor Verandering’ Onder deze titel spreekt prof. dr. Jan Hazelzet, lid van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg vanuit het Erasmus MC, op 15…
16 December 2015
Nieuwe vice-voorzitter: prof. dr. Willy Spaan

Nieuwe vice-voorzitter: prof. dr. Willy Spaan

Per 1 november 2015 is prof. dr. Willy Spaan aangetreden als vice-voorzitter voor het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Willy Spaan is voorzitter van de Raad van Bestuur van…
16 December 2015

Welke kwaliteitsregistraties de grootste relevantie?

Met het fors toenemen van het aantal (veelal aandoeningsspecifieke) kwaliteitsregistraties komt de discussie op gang over de maatschappelijke relevantie van de verschillende…
16 December 2015
Implementatiestrategieën van Samen Beslissen

Implementatiestrategieën van Samen Beslissen

Wat maakt dat de implementatie van Samen Beslissen in de dagelijkse patiëntenzorg zo moeizaam gaat? En zijn de ervaren barrières in umc’s gedeelde barrières, waaraan in de…
16 December 2015
Kwaliteitsinformatie: waarom niet gewoon uit het EPD?!

Kwaliteitsinformatie: waarom niet gewoon uit het EPD?!

Gegevens die nodig zijn voor het kunnen meten van kwaliteitsindicatoren komen voor een groot deel overeen met de gegevens die gewenst zijn om vast te leggen in het zorgproces…
14 December 2015
‘Door het samen op te pakken, helpen we elkaar vooruit’

‘Door het samen op te pakken, helpen we elkaar vooruit’

Slim gebruik maken van elkaars ervaring en kennis, zonder daarbij de verschillen uit het oog te verliezen. Zo zorgt het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ervoor dat de…
14 December 2015
Beloftevolle start van programma Sturen op kwaliteit

Beloftevolle start van programma Sturen op kwaliteit

Bestuurders onderstrepen het belang van deugdelijke en overzichtelijke kwaliteitsinformatie voor hun rol als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in umc’s.…
14 December 2015
Perioperatieve veiligheid stimuleren

Perioperatieve veiligheid stimuleren

De perioperatieve richtlijn is voor de umc’s een belangrijk instrument om de patiëntveiligheid in het zorgproces van operatieve patiënten te garanderen. Om de implementatie…
14 December 2015

Bundeling van kennis en instrumenten voor PRO(M)s

Patient-Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van gezondheid of welzijn die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. De inzet van instrumenten om deze uitkomsten te meten -…
21 September 2015

Effectieve rapportage uit kwaliteitsregistraties

Op 10 september 2015 discussieerden deelnemers van de NFU-expertisenetwerken ‘Selectie en analyse van indicatoren’ en ‘Patiënt reported outcomes’ (PRO) samen met andere…